Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Vatten

Skapad 2016-08-20 16:17 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med:

Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med tema vatten. Vi kommer att arbeta med vatten och dess egenskaper, vattnets kretslopp, faser och fasövergångar, vatten i ett tekniskt system och hur vi använder vatten i vår vardag. 

Det här säger läroplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Såhär kommer vi arbeta:

- Gemensamma genomgångar

- Film

- Arbete enskilt och i grupp

- Läsa och diskutera faktatexter

- Experiment

Mål som du ska uppnå

Efter avslutat arbete ska du kunna:

* Förklara vattnets kretslopp

* Förklara ord och begrepp som är knutna till vatten och dess egenskaper, till exempel: fryspunkt, kokpunkt, avdunstning, kondensering

* Beskriva vattnets olika former och förklara när fasövergångar sker 

* Förklara hur vatten kommer från en sjö, till ditt hem och sedan ut till havet

* Ha kännedom om vad du kan göra för val för att vårt vatten ska vara så rent som möjligt

Såhär bedömer pedagogen dig:

Genom att du får visa dina kunskaper skriftligt.

Genom att lyssna till hur aktivt och väl du deltar muntligt under lektionerna.

Matriser

NO
Tema Vatten

På väg att nå målen
Har uppnått målen
Har uppnått målen med god marginal
Vattnets kretslopp
Förklara och beskriva vattnets kretslopp.
 • Ke  4-6
Jag kan på ett enkelt sätt förklara och beskriva vattnets kretslopp.
Jag kan på ett utförligt sätt förklara och beskriva vattnets kretslopp.
Ord och begrepp
Förklara och beskriva ord och begrepp som till exempel: fryspunkt, kokpunkt, avdunstning, kondensering
Jag kan på ett enkelt sätt förklara och beskriva ord och begrepp som till exempel: fryspunkt, kokpunkt, avdunstning, kondensering
Jag kan på ett utförligt sätt förklara och beskriva ord och begrepp som till exempel: fryspunkt, kokpunkt, avdunstning, kondensering
Vattnets olika faser
Beskriva och förklara vattnets olika former och förklara när fasövergångar sker
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara vattnets olika former och förklara när fasövergångar sker
Jag kan på ett utförligt sätt beskriva och förklara vattnets olika former och förklara när fasövergångar sker
Vattnets väg
Förklara hur vatten kommer från en sjö, till ditt hem och sedan ut till havet igen
Jag kan på ett enkelt sätt förklara hur vatten kommer från en sjö, till mitt hem och sedan ut till havet igen
Jag kan på ett utförligt sätt förklara hur vatten kommer från en sjö, till mitt hem och sedan ut till havet igen
Rent vatten
Få kunskap om hur vi kan hålla vårt vatten rent
Jag kan ge något exempel på hur jag kan göra för att hålla vårt vatten rent
Jag kan ge flera exempel på hur jag kan göra för att hålla vårt vatten rent
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: