Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande matematik

Skapad 2016-08-20 19:01 i Centrumskolan Halmstad
Grundskola 6 – 7 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Hur ska eleven lära?

Räkna och diskutera kring tillrättalagda uppgifter på egen hand samt tillsammans med pedagog.

Genom användning av IKT

Genom användning av olika läromedel och stenciler

Bedömning; Vad ska bedömas?

Eleven ska kunna identifiera och lösa problem i lästal

Eleven ska kunna samtala och och redogöra för (med lämpliga begrepp) uträkningar inom samtliga räknesätt

 

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig avcheckning, både muntligt och skriftligt

När ska det bedömas?

Bedömningen sker under hela terminen och summeras under december månad

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: