Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema No/So 2016/17

Skapad 2016-08-21 11:19 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Under året får vi följa Pippi Långstrump och hennes upptäckter. Nicke börjar i skolan (Stadsskogenskolan) och det blir hans första äventyr tillsammans med klass Mullvaden.

Innehåll

Tema SO/NO årshjul Åk 1

 

Löpande under året

NO Året runt i naturen

*Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

*Jobba med allemansrätten.

Eleverna får tillsammans skapa ett årshjul som vi sedan följer de olika årstiderna och datum.

SO. Att leva i världen

'Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

 

Period 1 Pippi Långstrump börjar skolan (So,No, historia) Att leva tillsammans

(21/9 Internationella fredsdagen)

NO

*Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

SO

*Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

*Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och sportsammanhang.

* Skildringar i livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hstoria

* Skildringar i livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

 

Period 2 Pippi Långstrump ställer till en olycka. (SO/NO). Att leva i närområdet

(4/10 kanelbullens dag, 5/10 Internationella lärardagen, 16/10 Bokens dag, 24/10 FN-dagen, 28/10 Övergång till vintertid, 31/10 Halloween, 1/11 Allhelgonadagen, 6/11 Gustav Adolfsdagen)

NO

*Människans kroppsdelar, deras namn och funktion. 

*Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

So

*Yrken och verksamheter i närområdet.

 

Period 3 Pippi Långstrump får en stjärnbild (No)

(11/11 Fars dag, 4/12 Pepparkakans dag, 10/12 Nobeldagen, 13/12 Lucia, 21/12 Vintersolståndet)

NO

*Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

'Vattnets olika former, fast flytande, och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

 

Period 4 Pippi Långstrump tar körkort. (So)

(27/1 Förintelsens dag, 14/2 Alla hjärtans dag, 21/2 Fettisdagen)

SO

*Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

*Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

 

Period 5 Pippi Långstrump kommer på villovägar (NO)

(8/3 Internationella kvinnodagen, v.13 Påsk, 25/3 sommartid)

NO

*Jordgloben. Kontinenternas och världshavens läge på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

 

Period 6 Att undersöka verkligheten (SO)

(30/4 Valborgsmässoafton, 1 Maj, 9/5 Kristi himmelsfärd och Europadagen, 17/5 Norges nationaldag, 18-19/5 Pingst,26/5 Mors dag, ⅚ Danmarks nationaldag, 6/6 Nationaldagen)

*Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

*Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

*Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Metoder och arbetssätt:

*Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

*Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

*Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: