Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7 - Animal Power

Skapad 2016-08-21 11:22 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår från texterna: "The hippo and the tortoise", "No ordinary pet", "Is it fair on Toby?", "The frozen frog", "Ice age 2- the meltdown", Kittens for sale", "Animals in sports" i boken Spotlight 7 för att arbeta med temat djur.
Grundskola 7 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde kommer vi att träna på:

 • Att berätta en historia om ett djur för klassen
 • Att presentera
 • Att skriva en fabel
 • Att läsa och förstå en berättelse om djur
 • Att lyssna och förstå en berättelse om djur

Undervisning

Vi kommer under ca 6 veckors tid att arbeta med temat djur på olika vis. Djuren kommer att speglas i både texter och hörförståelser och vara av olika karaktär. En del av texterna kommer att vara skönlitterära medan andra kommer att behandla djurhållning i andra länder och hur man använder djur i sport. Vi kommer att arbeta på olika vis med hörförståelse, läsförståelse och skriftliga och muntliga produktioner. För att träna de olika färdigheterna innan vi gör bedömningsgrundande uppgifter kommer vi att göra en del arbete i övningsboken Spotlight 7 både enskilt och i grupp. Vi kommer då också att jobba aktivt med den nya matrisen nedan och ge varandra kamratrespons vid åtminstone två olika bedömningstillfällen.

Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • reception, dvs hur du förstår det du läser och hör
 • produktion, dvs hur du uttrycker dig muntligt och skriftligt
 • interaktion, dvs hur du använder språket tillsammans med andra och kopplar till dina egna kunskaper, känslor och erfarenheter vid diskussioner

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11

Reception

- förståelsen av det man hör och läser på målspråket
1
2
3
LYSSNA
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
LÄSA
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Produktion

- det man själv skriver eller muntligt kan uttrycka på målspråket
1
2
3
TALA
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SKRIVA
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: