👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 02a Genreskrivning HT-17

Skapad 2016-08-21 13:12 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 9 Svenska

Har du tänkt på att det finns olika typer av texter ?
En del vill informera medan andra vill roa och underhålla. Det gäller att skriva rätt text vid rätt tillfälle och till rätt mottagare
I det här arbetsområdet får du lära dig vad som är typiskt för de olika genrerna.

Innehåll

Mål

• Att lära dig om olika genrer och vad som är typiskt för resp genre
• Att vara förberedd inför det nationella provet

Arbetets innehåll

• Du kommer att få arbeta med olika skrivövningar där du lär dig vad som är typiskt för resp genre
• Du ska skriva brev, nyhetsartikel, insändare, debattartikel, krönika, novell och faktatext
• Du ska använda datorn som ett redskap vid skrivandet

Arbetssätt och redovisning

• Inlämningsuppgifter av de olika genrerna

Bedömning

• Dina inlämningsuppgifter bedöms utifrån typiska genredrag och rätt uppbyggnad
• Språkbehandling

Reflektion-utvärdering

• Vilken genre var roligast att skriva ?
• Vilka svårigheter stötte du på ?
• Kunde du gjort något annorlunda ?
• Lärde du dig något nytt ? Vad i så fall ?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9