Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och mönster

Skapad 2016-08-21 13:41 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Upptäcka mönster och talföljder, jämföra och ordna tal efter storlek, läsa av och sätta ut tal på tallinjer.
Grundskola 4 Matematik

I det här arbetsområdet kommer du att träna på att upptäcka mönster och talföljder, jämföra och ordna tal efter storlek, läsa av och sätta ut tal på tallinjer. Du kommer dessutom att träna på att visa hur du gör när du löser matematiska problem.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att rita, göra tabeller och beräkningar för att hitta mönster och talföljder och för att jämföra och ordna tal efter storlek.

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp för att träna på olika strategier vid problemlösning och med arbetsuppgifter i boken med moment som ingår i arbetsområdet.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma om du:

 • har förståelse för positionssystemet och hur det är uppbyggt,
 • kan se mönstret i en talföljd och fortsätta talföljden på rätt sätt,
 • kan markera rätt tal på en given tallinje,
 • kan lösa och visa hur du löser matematiska problem inom området tal och mönster.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med området främst under veckorna34-39.

Matriser

Ma
Mall

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Positionssystemet
 • Ma  E 6
Du kan namnge ett tal som är beskrivet med symboler.
Du kan namnge ett tal som är beskrivet med symboler. Du kan dessutom konstruera egna tal med hjälp av symboler.
Talföljd
 • Ma  E 6
Du kan upptäcka mönstret i en talföljd och fortsätta talföljden på ett korrekt sätt.
Tallinjen
 • Ma  E 6
Du kan namnge rätt givet tal på en tallinje med ganska bra säkerhet.
Du kan namnge rätt givet tal på en tallinje med bra säkerhet.
Du kan namnge rätt givet tal på en tallinje med mycket bra säkerhet.
Problemlösning
 • Ma  E 6
Du kan på ett ganska tydligt sätt visa hur du har löst ett matematiskt problem.
Du kan på ett tydligt sätt visa hur du har löst ett matematiskt problem.
Du kan på ett mycket tydligt sätt visa hur du har löst ett matematiskt problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: