Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 3

Skapad 2016-08-21 13:51 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva samt vistas i naturen.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

 

 • Vi tränar på de stora grundmotorika grundformerna; springa, hoppa, klättra, krypa, åla, hänga, stödja, balansera, kasta, fånga, rulla. Detta tränar vi på genom olika lekar, spel och aktiviteter.
 • Vi kommer prova på olika bollspel och lära oss spelens regler, hänsynstagande och samarbete.
 • Vi kommer träna på och lära oss olika begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Vi kommer lära oss namnen på olika redskap och använda oss av dem i undervisningen.
 • Vi tränar på att röra oss i takt till musik och vi kommer även att träna på traditionella dans och jullekar.
 • Vi samtalar och reflekterar kring våra lektioner och vad vi lär oss.
 • Vi lär oss om vad Allemansrätten säger att man få och inte får göra i naturen.
 • Vi tränar på att åka skridskor då tillfälle ges under vinterhalvåret.
 • Vi besöker simhallen 1g/termin.
 • Friidrott och orientering.

 

 

Visa vad du har lärt dig

Eleven kommer att få visa sina kunskaper genom:

 • Att vara aktiv på lektionerna och delta i de övningar, lekar och sporter som vi tränar på.
 • Att kunna lyssna och följa instruktioner så att eleven kan delta på ett säkert sätt både när det gäller eleven själv och klasskamraterna.
 • Att kunna  ta hänsyn till andra och kunna samarbeta med andra både i liten och stor grupp.
 • Att kunna följa instruktioner och regler vid lekar och i olika spel
 • Att muntligt visa vad du lärt dig om Allemansrätten.

Bedömningen sker kontinuerligt under hela terminen 

Tidsram

Läsåret 2016/2017

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: