Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7 - Avsnitt Ekologi och evolution

Skapad 2016-08-21 14:09 i Söderskolan Falkenberg
Vi lär oss om teorier om livets uppkomst, arters utveckling, fotosyntes, förbränning, ekosystem, kretslopp, näringskedjor och näringsvävar mm.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
I det här området lär vi oss mer om livets uppkomst, evolutionsteorin, och mångfald. Vi studerar även vad ett ekosystem är och hur det byggs upp av olika näringskedjor. Vi undersöker dessutom fotosyntes, förbränning och kretslopp.

Innehåll

Mål

Målet med området är att öka förståelsen för livets uppkomst och hur livet utvecklats i olika grenar genom tiderna. Vi ska också studera hur olika livsformer samverkar och beror och drar nytta av varandra i t ex ett ekosystem.

Undervisning och arbetsformer

 • Diskussioner
 • Genomgångar
 • Exkursioner
 • Laborationer
 • Teoretiska uppgifter

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du uppnår målen genom ditt arbete med uppgifter och laborationer och även under arbetets gång vid diskussioner.

När vi avslutat detta område ska du

 • Förstå begreppen förbränning och fotosyntes och känna till skillnaden mellan dessa
 • Kunna förklara vattnets kretslopp i naturen
 • Veta vad ett ekosystem är, vad det innehåller samt ge några exempel på ekosystem
 • Veta hur olika organismer samverkar i en näringskedja 
 • Känna till evolutionsteorin och människans, såväl som andra arters, utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.
  NO  7-9
 • Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  7-9
 • Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.
  NO  7-9
 • Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.
  NO  7-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • .
  NO  7-9
 • .
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven medverkar också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
  NO  E 9
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9

Matriser

NO
NO år 7-9

Mönster och strukturer i naturen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven **medverkar** också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin
Eleven för också **enkla** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Dessutom kan eleven **bidra** till resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **enkla** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **välutvecklade** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.

Naturvetenskap i vardagen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **medverka** i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och **bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: