Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OS - Generation pep. Tal

Skapad 2016-08-21 16:58 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Tal år 7 Matte Direkt kap 1
Grundskola 7 Matematik

I OS så är matematiken viktig. Resultaten som deltagarna gör är avgörande för medalj eller inte. E liten tiondel eller en ännu mindre hundradel kan ha stor betydelse för guldet. För dig som åhörare eller deltagare i sport i något annat sammanhang behöver du ha den grundläggande matematiken för att bl.a kunna förstå resultatens betydelse. I detta kapitel kommer vi att arbeta med de fyra räknesätten, talsystemet, avrundning prioriteringsregler, multiplikation och division med 10, 100 och 1000, primtal och faktorträd.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska:

- förstå hur vårt talsystem är uppbyggt

- kunna ordna tal i storleksordning

- kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

- kunna avrunda tal korrekt

- kunna använda rätt matematiskt begrepp

- räkna uppställningar med de fyra räknesätten med decimaltal

- kunna använda prioriteringsreglerna (mattedjävulen)

För högre måluppfyllnad

- känna till några delbarhetsregler och kunna använda dem (är 652 delbart med 2,3,5 eller 10?)

- kunna faktorisera tal utifrån dess primtalsfaktorer

- känna till några andra talsystem (romerska, egyptiska, maya)

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med:

- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material

- problemlösning enskilt och med kamrat

- praktiska övningar

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få

• göra muntliga förklaringar till uppgifter
• göra skriftliga beräkningar i matteboken
• delta i matematiska diskussioner och samtal
• göra beräkningar och förklaringar i praktisk matte
• formulera och lösa problem
• arbeta med läxuppgifter
* visa dina kunskaper på ett skriftligt prov
• ta eget ansvar för ditt lärande  
* fundera över ditt lärande och skriva blogg varje vecka

Matriser

Ma
Bedömning

F
E
C
A
Taluppfattning
Hur bra du är på att se om svaret på en uträkning är rimligt. Hur väl du gör överslagsberäkningar.
  • Ma  7-9
  • Ma  7-9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du märker ifall ditt svar blir helt orimligt. Du använder 10tals-avrundningar vid överslagsberäkningar.
Du har en strategi för att kontrollera om dina svar är rimliga. Du kan anpassa dina överslagsberäkningar efter situationen.
Du gör grova avrundningar för att se om ditt svar är rimligt. Du anpassar alltid dina överslagsberäkningar efter situationen.
Skriftliga beräkningar
Hur väl du tecknar och löser dina uppgifter skriftligt.
  • Ma  7-9
  • Ma  7-9
  • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du visar grundläggande kunskaper. Du skriver hur du räknar till viss del. Du kan beräkna addition och subtraktion med decimaler.
Du visar goda kunskaper. Du skriver tydliga uträkningar som går att följa. Du kan beräkna addition, subtraktion och multiplikation med decimaler. Du kan faktorisera tal.
Du visar mycket goda kunskaper. Du skriver tydliga och strukturerade uträkningar som är lätta att följa. Du kan beräkna addition, subtraktion, multiplikation och division med decimaler. Du kan faktorisera tal. Du kan beskriva primtal och deras egenskaper.
Formulera och lösa problem
Hur bra du är på att välja beräkningsmetod. Hur bra du är på att berätta om hur du räknar.
  • Ma
  • Ma  E 9
  • Ma  E 9
  • Ma  E 9
Du har ännu inte visat dina kunskaper på E-nivå.
Du har grundläggande kunskaper. Du kan några matematiska begrepp som addition och subtraktion.
Du har goda kunskaper. Du använder oftast rätt matematiskt begrepp.
Du har mycket goda kunskaper. Du använder rätt matematiskt begrepp och kan också förklara vad de innebär.

Ma

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: