Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Das sind wir - Neustart HT16

Skapad 2016-08-21 17:15 i Irstaskolan Västerås Stad
Vi repeterar bl a: - hur du presenterar dig - hur man frågar om någons ålder - hur du frågar hur någon mår - siffror, tidsangivelser Vi övar nya ord och fraser med koppling till skolan och om vi hinner får du möjlighet att lära dig betydelsen av några smileys.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

När du träffar en tysktalande person för första gången är det trevligt att kunna presentera sig och i tal och skrift kunna berätta lite enkla saker om sig själv, som t ex varifrån man kommer och hur gammal man är. Bra är också att i tal och skrift kunna berätta om hur man mår, fråga om hur någon annan mår och kunna ställa frågor till andra. 

För att kunna passa tider är det viktigt att kunna förstå och själv kunna ange olika tidpunkter.

Du får också möjlighet att lära dig några ord och fraser med koppling till skolan.

Om vi hinner får du även lära dig betydelsen av några olika smileys på tyska.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Kopplingar till det centrala innehållet

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetsmaterial

Under lektionerna kommer vi att ha genomgångar och diskutera texter och strategier för att förstå dessa.

Flera delar är en repetion från årskurs 6, men vi kommer även att arbeta med att utöka ordförrådet vad gäller ord inom kategorierna:

* Presentation av sig själv och att ställa frågor till andra
* Berätta om hur man mår och fråga hur någon annan mår
* Skolan: schema - skolsaker - klassrumsfraser
* Siffror
* Tidsangivelser: klockslag - telefonnummer
* Betydelsen av några smileys

Vi kommer främst att arbeta med texter och övningar som hör till Mahlzeit B, i både textboken och övningsboken, men vi arbetar också med andra texter, arbetsblad och andra övningar. 

Du kommer att få möjlighet att ta del av kortare filmklipp samt interaktiva övningar via dator/iPad både i helklass och individuellt.

Du kommer också att få återkommande återkoppling i klassrummet.

Under arbetsområdet kommer du få ett antal läxor under tiden vi arbetar med detta område. Mer specifika detaljer kring dessa kommer kontinuerligt att läggas ut i din lårlogg i Unikum. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad och gör läxorna grundligt, om inte riskerar du att få en alltför tung arbetsbörda när det blir dags för dig att redovisa dina kunskaper.

 

 

 

Tid till förfogande

Vi arbetar med detta arbetsområde fram till den 5:e oktober då det kommer ett prov på området.

 

Bedömning - vad och hur och när

Naturligvis kommer du att få respons i klassrummet i samband med att du tränar, men då övar vi.

Bedömningen kommer däremot att ske fortlöpande under arbetets gång i samband med redovisning av läxorna (som kan vara både muntliga och skriftliga) samt vissa inlämningsuppgifter.

Ett prov på arbetsområdet är inplanerat till onsdagen den 5:e oktober. Den kommer att grunda sig på din läsförståelse, din förmåga att lyssna samt på hur du visar dina förmågor skriftligt. 

Närmare instruktioner om provet kommer att publiceras i Unikum där du också kommer att få återkoppling efter du avslutat detta arbetsområde.

 

 

 

Matriser

M2
Basmatris bedömning Tyska språkval år 6-9

F
E
C
A
Förstå tal *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig muntligt *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt *
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

* Vi har delat några av Skolverkets aspekter för att göra det lättare att jobba formativt.
F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: