Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tankar kring en brasa

Skapad 2016-08-21 19:41 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Grundskola 4 Kemi Fysik

Utifrån Boken om Fysik och Kemi kommer vi att arbeta med Tankar kring en brasa. Vad är allting gjort av? Vart tar allting vägen? 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Bedömning

Du ska muntligt eller skriftlig kunna förklara:

- vad atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar är.
- berätta om olika uppfinningar och deras betydelse för oss idag.
- undersöka olika material för att sedan kunna sortera dem efter olika egenskaper och förklara varför du valt att sortera dem på detta sätt.
- förklara vad det fanns för material förr i tiden och vad det finns idag.
- förklara vad det eviga kretsloppet är, och vad du kan göra för hjälpa naturen i detta kretslopp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: