Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion och dokumentation

Skapad 2016-08-21 20:58 i Bergaskolan grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 1 – 6 Teknik Svenska Bild
Vi konstruerar fordon och broar samt dokumenterar och sätter samman filmer i iMovie.

Innehåll

Undervisning

 • Vi undersöker konstruktionsmaterialets egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Vi gör skisser över våra konstruktionsidéer.
 • Vi läser, ser filmer och diskuterar om teknik och konstruktion.
 • Vi konstruerar fordon och broar.
 • Vi fotograferar med iPad och sätter samman filmer i iMovie.
 • Vi redovisar vårt arbete muntligt för varandra.
 • Vi gör individuella och gemensamma utvärderingar av arbetet.
 • Vi ger respons på varandras texter, gestaltningar och redovisningar.

 

Lärandemål

Du ska genom undervisningen utveckla din förmåga att:

 • resonera om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
 • undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och resonera om hur de är konstruerade och fungerar.
 • utifrån instruktioner eller förebilder genomföra enkla konstruktionsarbeten.
 • resonera om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.
 • dokumentera arbetet.
 • använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
 • framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
 • jämföra egna och andras bilder och resonera om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-6
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  1-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6

Matriser

Sv Tk Bl
Kunskapskrav Teknik år 6

Tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven ger också **något** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven **bidrar** också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats
Eleven för också **enkla** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.

Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Dessutom **medverkar** eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **delvis fungerande** sätt föremål med enkla mekanismer och för **enkla** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **väl fungerande** sätt föremål med enkla mekanismer och för **välutvecklade** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven kan **bidra** till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **enkla** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **välutvecklade** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Utifrån instruktioner eller förebilder **medverkar** eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett **delvis fungerande** sätt.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet
Eleven **medverkar** i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra **enkla** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.

Sv Tk Bl
Kunskapskrav Svenska år 6

Tala, lyssna och samtala

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Dessutom kan eleven **medverka** i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.

Sv Tk Bl
Bild Grundsär år 1-6

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Eleven jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: