Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering – Prata på men lyssna ändå

Skapad 2016-08-21 21:39 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Svenska
Det är kul att diskutera, argumentera, hålla tal och berätta en historia. - Nu ska du få koll på hur man gör! V.35 - 38

Innehåll

MÅL från Lgr 11 kapitel 1 och 2

använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt

 

Syfte:  

 • utveckla din förmåga attformulera dig och kommunicera i tal. (SV)
 • utveckla din förmåga att anpassa språket efter olika syften mottagare och sammanhang. (SV)
 •  

CENTRALT INNEHÅLL – vilka delar av centrala innehållet behandlas

 

 • Argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Språkliga strategier för att minnas till exempel tankekartor och stödord.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

KONKRETISERING/ så här gör vi:

Du kommer att titta på avsnitt ur serien ”Kom ketchup” för att få en modell för hur man argumenterar, samtalar och berättar. Du kommer sedan i mindre grupp att träna på att:

 • argumentera
 • debattera                                                                                                      
 • berätta en historia
 • återberätta en saga/händelse
 • göra en muntlig presentation/ redovisning

 

Du kommer också att arbeta med 3 – 4 uppdrag i muntligframställning som ska förberedas hemma och sedan redovisas i gruppen.

 Så här redovisar du dina kunskaper:

 • Du visar din förmåga att kommunicera i tal genom att delta i demokratiska samtal, argumentationer, diskussioner, debatter och redovisningar
 • Du visar din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang genom att diskutera, argumentera, berätta, presentera och återberätta i olika sammanhang.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

 • formulera dig och kommunicera i tal
 • anpassa språket efter olika syften mottagare och sammanhang 

 

 

Matriser

Sv
Religion

Målet är uppnått
Målet är utvecklat
Påväg vidare
Formulerar mig...
enkelt så andra förstår vad jag pratar om.
enkelt så andra förstår vad jag pratar om och ger exempel berättar saker i rätt ordning
.enkelt så andra förstår vad jag pratar om, ger exempel och jämför med saker jag känner till berättar saker i rätt ordning. Använder ord och begrepp som hör till ämnet
Berättar.... ( muntliga redogörelser med innehåll och struktur som fungerar)
.det viktigaste av innehållet med hjälp av en tankekarta så sammanhängande att det blir förståligt
det mesta av innehållet med lite hjälp av en tanke karta med inledning, avslutning och tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå
det viktigaste av innehållet med hjälp av en tankekarta och egna tankar med intresseväckande inledning och tydlig avslutning och tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå
Samtalar/Argumenterar genom att.... (argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser)
berätta vad jag tycker och varför jag tycker så ställa frågor till andra i samtalet så argumentationen /samtalet fortsätter
berätta vad jag tycker och se någon fördel med det men även en nackdel ställa frågor till andra i samtalet så argumentationen /samtalet fortsätter och ge ordet vidare
berätta vad jag tycker och se några fördelar med det men även någon nackdel ställa frågor till andra i samtalet, ge ordet vidare och sammanfatta andras tankar så argumentationen /samtalet fortsätter
Talar.... (visar anpassning till mottagare)
.rätt starkt, tydligt och långsamt mesta delen av redovisningen
starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen
.starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet.
Använder blick och kroppsspråk (visar anpassning till mottagare)
tittar på klassen och har kontroll över min kropp
flyttar blicken mellan olika personer står inte och drar i och pillar på saker
flyttar blicken mellan olika personer står inte och drar i och pillar på saker utan använder kroppsspråk för att understryka och förtydliga
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: