Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wer bist du (2)?

Skapad 2016-08-22 09:45 i Friskolan Asken Grundskolor
Du kommer att lära dig att beskriva och presentera dig själv muntligt och skriftligt samt att lära känna en kompis genom att kunna ställa frågor och sammanfatta svaren du får.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer att lära dig att beskriva och presentera dig själv muntligt och skriftligt samt att lära känna klasskompisar genom att kunna ställa frågor och sammanfatta svaren du får.

Innehåll

Vi kommer att bygga vidare på det som du lärde dig förra terminen och fortsätta att jobba med ord och meningar som man behöver när man träffar nya människor. Först kommer du att beskriva dig själv och efter det kommer du att intervjua två av klasskompisarna. Sedan kommer du att sammanfatta informationen om dina klasskompisar på max 1 A4, som du lämnar in hos mig. Vi avslutar denna uppgift med en muntlig presentation av dig själv. 

Uppgifter

 • Svara på frågorna om dig (Meine Daten)

 • Lär känna två klasskompisar (Meine Freunde)

 • Presentera dig själv muntligt

Matriser

M2
Wer bist du?

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Förståelse
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du visar att du förstår enkla ord och fraser genom att enkelt redogöra eller agera för innehållet utifrån instruktioner.
Du visar att du förstår längre fraser och detaljer genom att redogöra/agera för innehållet utifrån instruktioner.
Du visar god förståelse genom att med sammanhang och detaljer redogöra/agera för innehållet utifrån instruktioner.
Skriftlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Ditt innehåll framgår och är tydligare Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och knyta samman satser. Du använder enkla grammati ska strukturer och det blir oftast rätt.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrrycker dig varierat och använder lämpliga ord och uttryck på ett effektivt sätt. Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt.
Muntlig framställning
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Ditt innehåll är enkelt och och du gör dig för det mesta förstådd Du använder enkla, grundläggande ord och korta meningar. Grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen. Du berättar med hjälp av stödord eller med din text som stöd Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås.
Ditt innehåll framgår och är tydligare Du visar att du försöker variera ditt ordförråd och knyta samman satser. Du använder enkla grammati ska strukturer och det blir oftast rätt. Du berättar mer fritt med hjälp av stödord Du har ett tydligare uttal, följer uttalsregler och tänker på att variera röstläge och tal- hastighet.
Ditt innehåll är tydligt, sammanhängande med en röd tråd. Du uttrrycker dig varierat och använder lämpliga ord och uttryck på ett effektivt sätt. Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt. Du berättar fritt med hjälp av stödord Du har ett mycket tydligt uttal.
Strategier
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du använder dig av någon strategi för att skapa och förstå språk (t.ex. förförståelse, ordbok, anteckningar, omformuleringar).
Du använder strategier för att skapa och förstå språk.
Du använder strategier på ett effektivt och självständigt sätt för att lösa problem när du skapar språk.
Samtala
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
Du deltar i enkla samtal om kända ämnen och ställer samt svarar på någon enkel fråga. Du visar att du kan göra en enkel jämförelse i enkel form.
Du deltar i samtal om kända ämnen och ställer samt svarar på enkla frågor. Du gör enkla jämförelser i enkel form.
Du delltar aktivt i samtal om kända ämnen och bidrar till att samtalet förs framåt genom att ställa samt svara på frågor. Du gör enkla men översiktliga jämförelser.
Ansvar
 • Gr lgr11
Du läser dina läxor. Du ger dig och dina arbetskamrater arbetsro.
Du läser dina läxor och kan det mesta. Du bidrar till att arbetsklimatet i gruppen är gott.
Du läser dina läxor, kan det mesta och använder din kunskap på ett bra sätt. Du bidrar till att arbetsklimatet i gruppen är gott. Du är ett föredöme för dina kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: