Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2016-2017

Skapad 2016-08-22 09:46 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Svenskan är kopplad till ämnena SO, NO och Ma vi bearbetar det vi arbetar med i dessa ämnen genom att samtala,lyssna, rita och skriva.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen Svenska

Läsa, skriva, tala och lyssna

Innehåll

Här skriver du arbetsområdets namn


Läsa, skriva och lyssna
Vi arbetar med ett läs och skrivmaterial kopplat till No och So.
Eleverna skriver faktatexter kopplade till de olika ämnena.  Tyst läsning  i bänkbok varje dag och efter läst avsnitt skrivs en enkel kort text om vad du läst. Då boken är färdigläst skrivs en recension efter en färdig mal med givna frågor.  Du berättar vad du tycker om boken för klassen. Du har också din egen arbetsbok i svenska där du utvecklar ditt skrivande.

Loggbok
reflektion
Varje fredag  reflekterar du  över vad du  hunnit med och vad du lärt dig under veckan och skriver det i din loggbok. Du planerar  tillsammans med läraren,  vad och hur mycket du ska arbeta med under kommande veckan.
Loggboken tas med hem varje dag.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte tala och samtala i olika sammanhang,
 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ordspråks och metaforers betydelse i texter och dagligt tal.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Undervisningens innehåll

Kunskapskrav (för år 7 och 9)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
 • Sv  E 9
  I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  E 9
  I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
 • Sv  E 9
  Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
 • Sv  E 9
  Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
 • Sv  E 9
  Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: