Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik GS3 läsår 2016-2017

Skapad 2016-08-22 09:52 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Planering teknik 2016-2017
Grundsärskola 7 – 9 Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit viktigt för människan. Den tekniska utvecklingen är betydelsefull för att lösa problem i vardagslivet och arbetslivet. Teknik omger oss i vår vardag men vi tänker inte eller ser inte alltid de tekniska lösningarna och uppfinningarna.

Innehåll

Ämnets syfte

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

Centralt innehåll = Det här skall du lära dig att:

TEKNISKA LÖSNINGAR

 • Visa förmågan att tillverka ett vardagligt föremål med rörliga delar
 • Visa förmågan att bygga en hållbar modell av till exempel en bro eller ett höghus
 • Visa förmågan att välja lämpligt material till de tekniska lösningarna

 

STRATEGIER FÖR ATT HANTERA OCH UTVECKLA TEKNISKA LÖSNINGAR

 • Visa förmåga att lösa ett vardagsproblem till exempel när lampan slocknar
 • Visa förmåga att göra en egen hållfast konstruktion med elektrisk koppling
 • Visa förmåga att dokumentera ditt arbete i text, bild eller modell
 • Visa förmåga att använda teknisk utrustning för kommunikation och informationssökning
 • Visa förmåga att följa en manual, bruksanvisning eller teknisk beskrivning

TEKNIK, MÄNNISKA, SAMHÄLLE OCH MILJÖ

 • Visa förmåga att förklara till exempel vatten och avloppssystem och dess tekniska lösningar
 • Visa förmåga att använda mobil och internet på ett korrekt och säkert sätt
 • Visa förmåga att ge exempel på hur man kan spara på energi och vatten
 • Visa förmåga att diskutera för och nackdelar med olika tekniska lösningar

ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP

 • Visa förmåga att använda korrekta tekniska ord, begrepp och symboler

Arbetssätt

 • Delta i experiment och utifrån din förmåga beskriva vad som sker
 • På egen hand eller med stöd dokumentera det arbete du gör
 • Tillverka tekniska föremål och modeller.
 • Delta i studiebesök
 • Leta tekniska lösningar i vardagen
 • Bygga en modell efter manual till exempel Teknik eller lego
 • Vi samtalar och diskuterar olika tekniska lösningar och använder tekniska begrepp

TEKNISKA LÖSNINGAR

 • Genom att tillverka ett vardagligt föremål med rörliga delar
 • Genom att bygga en hållbar modell av till exempel en bro eller ett höghus
 • Genom att välja lämpligt material till de tekniska lösningarna

 

STRATEGIER FÖR ATT HANTERA OCH UTVECKLA TEKNISKA LÖSNINGAR

 • Genom att lösa ett vardagsproblem till exempel när lampan slocknar
 • Genom att göra en egen hållfast konstruktion med elektrisk koppling
 • Genom att dokumentera ditt arbete i text, bild eller modell
 • Genom att använda teknisk utrustning för kommunikation och informationssökning
 • Genom att följa en manual, bruksanvisning eller teknisk beskrivning

TEKNIK, MÄNNISKA, SAMHÄLLE OCH MILJÖ

 • Genom att förklara till exempel vatten och avloppssystem och dess tekniska lösningar
 • Genom att använda mobil och internet på ett korrekt och säkert sätt
 • Genom att ge exempel på hur man kan spara på energi och vatten
 • Genom att diskutera för och nackdelar med olika tekniska lösningar

ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP

 • Genom att använda korrekta tekniska ord, begrepp och symboler i teknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: