Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, åk 7, HT 16, Ekologi, miljö och hållbar utveckling

Skapad 2016-08-22 10:16 i Ekdalaskolan Härryda
Under hösten kommer vi att jobba med arbetsområdet ekologi, miljö och hållbar utveckling. Ni kommer bland annat få lära er om olika ekosystem och vad som påverkar dem. Under arbetsmomentets gång kommer ni få öva er på att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Grundskola 7 Biologi

Under hösten kommer vi att jobba med arbetsområdet ekologi, miljö och hållbar utveckling. Ni kommer bland annat få lära er om olika ekosystem och vad som påverkar dem.

Under arbetsmomentets gång kommer ni få öva er på att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Ni kommer vidare jobba med att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Ni kommer öva er på att samtala och diskutera, söka information, använda er av informationen och genomföra olika undersökningar samt dra slutsatser från dem.

Vad ska vi arbeta med?

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med:

 • texter
 • filmer
 • frågor
 • diskussionsuppgifter
 • laborationer
 • genomgångar
 • minecraft

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Under lektionerna har ni elever stort inflytande över arbetsformer och delvis arbetsuppgifter.

Efter arbetsmomentet avslutats så kommer vi även ha en utvärdering.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att:

 • delta i lektionernas uppgifter så som laborationer, diskussionsuppgifter och teoretiska uppgifter.
 • göra de planerade proven och läxförhören under terminen.

Kunskapskrav

För betyg E krävs följande:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Bi  E 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Bi  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  E 9
  Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
 • Bi  E 9
  Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
 • Bi  E 9
  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Bi  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Bi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Bi  E 9
  Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
 • Bi  E 9
  Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
 • Bi  E 9
  Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Veckoplanering

Se länk; http://goo.gl/GWVGta för planering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: