Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden Ht -16

Skapad 2016-08-22 11:33 i Heby grundsärskola Heby
Du ska lära dig mera om sambandet mellan jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Du ska också lära dig mer om teorier kring universums och livets uppkomst och vårt solsystem.
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen

Du ska lära dig mera om sambandet mellan jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Du ska också lära dig mer om teorier kring universums och livets uppkomst och vårt solsystem. Du kommer också att få se filmer, läsa texter och höra berättelser som handlar om naturvetenskapliga framsteg och upptäckter i rymden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

I det här arbetsområdet ska du ebjudas möjligheten att  se sambandet (mönstret) för hur jordens rörelse kring solen och månens rörelse runt jorden påverkar vår tideräkning.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att: 

 • Bidra till reonemang  varför vi har årstider, dag/natt, månader
 • Kunna medverka i att redovisa om planeterna i vårt solsystem
 • Kunna bidra till resonemang om Big Bang
 • Förklara varför vi har sateliter
 • Kunna visa några vanliga stjärnbilder
 • Bidra till resonemang om livet i en rymdraket.
 

Kopplingar till läroplan

 • NO  E 9
  Eleven kan bidra till resonemang om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och medverkar i att beskriva deras betydelse för dag, natt och årstider.
 • NO  E 9
  Eleven medverkar också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
 • NO  E 9
  Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
 • NO  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Undervisning och arbetsformer

Undervisning och arbetsformer.

Du kommer få utveckla dina kunskaper genom att:

 • Se på passande filmer inom ämnet
 • Lyssna på genomgångar och ställa frågor
 • Titta på stjärnbilder
 • Lära sig lite om livet på en rymdraket
 • Undersöka jordens dragningskraft
 • Läsa faktatexter o och svara på frågor inom ämnet
 • Läsa olika böcker, se filmer om ämnet och söka fakta på internet
 • Göra lättare expriment  inom ämnet

 

Vad ska jag arbeta med? 
 • Vårt solsystem
 • Årstider och månader
 • dag/natt
 • sol/måne
 • Stjärnbilder
 • Första människan i rymden
 • Nyttan av satelliter
 • Big Bang
 

Kopplingar till läroplan

 • NO  7-9
  Mönster och strukturer i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader, år och årstider. Universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad.
 • NO  7-9
  Mönster och strukturer i naturen Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.
 • NO  7-9
  Naturvetenskap i vardagen Människan i rymden och användningen av satelliter.
 • NO  7-9
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  7-9
  Metoder och arbetssätt .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: