Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Sommarpratarna 2016

Skapad 2016-08-22 12:11 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbete kring sommarpratarna i Sommar i P1. Vi arbetar med egna Podcast.
Grundskola 7 Svenska

Varje år får en rad kända personer chansen att dela med sig av sina erfarenheter och liv i Sveriges Radios P1 under programtiteln "Sommarpratarna". Du ska i detta arbete få stifta lite närmare bekantskap med några av dessa, men framförallt få din egen röst hörd i etern...

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att du ska

 • få öva dig på att lyssna och referera.
 • öva dig i att ta anteckningar.
 • skriva ett manus
 • muntligt berätta och formulera dig i tal och skrift.

 

Arbetsprocess:

Under arbetets gång kommer vi att fokusera på muntlig presentation och muntligt berättande bl. a genom att detaljstudera; lyssna på och återberätta ett sommarprat.

När du sedan själv ska skriva manus är du väl förtrogen med vad du ska göra.

Du ska då använda dig av egna erfarenheter – alltså dina personliga upplevelser

Baserat på ditt eget manus kommer du att göra en slutuppgift: en podcast med ditt sommarprat!

Så här arbetar vi:

1. Vi lyssnar på Emil Jensens sommarprat i helklass och pausar programmet vid tre tillfällen. Då ska var och en reflektera skriftligt, kring olika frågor (se sajten). Gemensam diskussion och avstämning i helklass – både innehåll och form kommer att tas upp.

 2. Tillsammans med en eller två klasskamrater pratar ni fritt en stund om intressen, aktiviteter, artister, privata smultronställen – kanske barndomsminnen. Bestäm dig för vilket ämne/tema, (ämnen/teman), du vill välja för din podcast.

3. Så om du nu skulle få chansen – VILKET DU FÅR - att hålla ditt alldeles eget sommarprat i radion – vad skulle du då helst vilja prata om? Och hur ska du framställa detta? 

LEDORD: personligt, engagerat, "målande". (Tänk på att undvika för mycket "fakta-radande" och onödiga detaljbeskrivningar!) 

 

Instruktionsvideo för garageband

https://www.youtube.com/watch?v=S-zN3pdJ6QA

Att tänka på när man skriver:

 • Inledning som fångar lyssnaren!
 • Gör berättelsen ”levande” med hjälp av beskrivningar som behövs.
 • Röd tråd
 • Skrivregler (stor bokstav, punkt, styckeindelning, stavning med mera)
 • Jag-perspektiv, återblickar, framåtblickar(?)
 • Genomtänkt avslutning
 • Ljudeffekter och bakgrundsmusik (dessa ska samspela med det som berättas på ett sådant sätt att helheten blir större än delarna)


Skriv ett textmanus - ord för ord -  till ditt eget program. Du har ca 5 minuter prattid. Du får lov att lägga till en låt, men den får inte ingå i tiden utan skall ligga utöver. Tänk på upphovsrätten! 

4. När du är klar: fundera på hur du ska förmedla ditt prat. Tonläge, röstläge, pauser mm. Tänk på att det ska passa ihop med ditt budskap. Gör gärna noteringar i ditt manus där du skall t.ex. lägga in en konstpaus. 
Öva!

5. Spela in ditt sommarprat. Kom ihåg tidsgränsen. Planering är nödvändig. Tips! Om du har iTunes kan du importera musik in i programmet från iTunes. Du kan via iTunes även använda musik komponerad i "garageband" som du själv är skapare till, dvs har upphovsrätt till. 

6. Var beredd på att dela med dig av ditt sommarprat till annan kamrat. Du lämnar också in till din lärare.

Uppgifter

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömning "Sommarpratarna"

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussion
Du berättar och diskuterar kring din sommarpratare tillsammans med några kamrater
 • Sv  E 9
Jag behöver träna på att ha ett samtal och kunna diskutera tillsammans med kamrater. Jag behöver ha argument för min åsikt.
Jag kan samtala och diskutera tillsammans med några kamrater. Jag har enkla argument. Jag kan ibland föra samtalet och diskussionen framåt.
Jag kan samtala och diskutera tillsammans med några kamrater. Jag har utvecklade argument. Jag för samtalet och diskussionen framåt.
Jag kan samtala och diskutera tillsammans med några kamrater. Jag har välutvecklade argument. Jag för samtalet och diskussionen framåt genom att fördjupa och bredda den.
Presentationen
Du gör ditt eget sommarprat. Vi bedömer din muntliga förmåga att förmedla ett budskap samt ditt språk och ordval.
 • Sv  E 9
Jag behöver träna på att göra en enkel redogörelse med en röd tråd och ett innehåll som fungerar i det tänkta sammanhanget.
Jag har en enkel redogörelse med en röd tråd och mitt innehåll är anpassat för uppgiften.
Jag har en utvecklad redogörelse med en tydlig röd tråd och med tydligt anpassat innehåll för uppgiften.
Jag har en välutvecklad redogörelse med en mycket tydlig röd tråd och med ett tydligt väl anpassat innehåll för uppgiften.
Skriftligt underlag
Du skriver ett manus till ditt eget sommarprat.
Jag behöver öva på att skriva olika slags texter för att få ett begripligt innehåll med i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: