Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2016-08-22 13:06 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vi fortsätter nu vårt arbete med noveller från årskurs 8. Du ska få skriva en egen novell samt träna och visa din läsförståelse.

Innehåll

Vi inleder terminen med att repetera det vi lärde oss om noveller i årskurs 8:

 • typiska drag för novellen
 • novelllens uppbyggnad 
 • Innehåll och uppbyggnad i novellerna vi läste tillsammans 

Utgångspunkten för vårt arbete är materialet du arbetade med i slutet av årskurs 8. Det vi lägger till nu är lite olika skrivövningar för att du ska komma igång med ditt eget skrivande.

 

Arbetsgång:

 • vecka 34       Repetition av typiska drag/uppbyggnad av novell. Skrivövningar.
 • vecka 35       Påbörja skrivprocessen av en egen novell
 • vecka 36-37  Skriva och öva läsförståelse
 • vecka 38       Läsförståelseövningar samt göra läsförståelsetest med gammalt NP.

 

 Skriva en egen novell:

Du ska få skriva en egen novell som får handla om vad som helst. Novellen ska kunna publiceras i en novellsamling och kunna läsas av ungdomar i din egen ålder. Novellen ska vara mellan 1-5 sidor.Vi kommer arbeta med olika skrivövningar för att du ska komma igång med skrivandet.

Din novell ska vara bearbetad, renskriven och finnas på Google-drive senast fredagen den 16 september.

 

Användbara sidor i materialet om noveller:

s. 72- 74              Novellens uppbyggnad

s. 75                     olika sätt att börja en novell

s. 80                     konflikten

s. 82                     berättarperspektiv

s. 84                     gestaltande beskrivningar

s. 86                     slutet

s. 95-97                planera, skriva och bearbeta

 

 Använd gärna matrisen under tiden du arbetar

 

Lycka till!!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris svenska åk 7-9

E
C
A
LÄSA
Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Reflektera kring skönlitterär text
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
SKRIVA
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: