Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik/Återbruk

Skapad 2016-08-22 13:47 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundsärskola 4 – 6 Matematik Samhällsorienterande ämnen Slöjd
Vi talar om återbruk och utgår från tygrester när vi skapar ett föremål i lappteknik.

Innehåll

Vi inspireras av olika bilder och färdiga föremål till att skapa ett textilt föremål i lappteknik. Vi talar om hållbar utveckling och syftet med att vi använder tygrester som blivit över som utgångsläge för arbetet. "Man tager vad man haver". Vi diskuterar hur man gjorde förr eller hur man är tvungen att göra när pengarna inte räcker. Hur ser det ut i andra länder med återbruk? Vilka skäl kan det finnas till att man återbrukar?

Vi lär oss hur man enkelt sammanfogar olika former, rutor eller remsor till större tyger och skapar ett föremål av det "nya" tyget.Vi tränar på att göra en enkel ritning och mäta, klippa och sy på maskin.

Vi dokumenterar i loggböcker och utvärderar på Unikum.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl

Matriser

Ma Sl SO
Mölndals stad - Slöjd år 1-6 (grundsärskolan)

Tränar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdens material och redskap
Eleven kan **medverka** i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **delvis fungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett **välfungerande** sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Använda hantverkstekniker
Eleven kan också **medverka** i att använda någon given hantverksteknik.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven kan också använda **några** givna hantverkstekniker på ett **välfungerande** sätt.
Slöjdens processer
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet.
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål **bidrar** eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **enkla** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven **välutvecklade** resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Slöjden i samhället
Utifrån syftet och någon miljöaspekt **medverkar** eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: