Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2016-08-22 14:15 i Vasaskolan Ludvika
Vi arbetar med samhällsfunktioner, yrken och pengar.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska

Vad händer med våra sopor? Vad arbetar människor med? På vilka olika sätt kan vi betala?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din kommunikativa, begreppsliga, metakognitiva, analytiska och procedur förmåga genom att:

 • kunna berätta om några yrken i vårt samhälle och vad de arbetar med
 • kunna ge exempel på hur vi kan sopsortera i samhället
 • kunna berätta om olika betalningsformer
 • känna till begrepp inom området
 • kunna söka information om ett yrke

Hur ska vi lära oss detta?

 UndervisningDu kommer att få:
 • samtala och läsa om olika samhällsfunktioner och verksamheter i Ludvika
 • fördjupa dig i ett yrke och redovisa
 • se filmer
 • intervjua en vuxen om deras yrke
 • prata och göra arbetsuppgifter om pengar och deras värde

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • kunna berätta om olika betalningsformer
 • kunna berätta om några yrken och var de arbetar
 • kunna ge förslag på hur man kan få en bra miljö
 • kunna söka information och göra en enkel intervju

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • redovisa enskilda- och gruppuppgifter för klassen
 • i samtal och diskussioner
 • i de arbetsblad vi arbetar med

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Vårt samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Du kan med stöd av frågor från lärare känna till några begrepp.
Du kan själv berätta om några begrepp.
Du känner till flera begrepp och kan sätta in de i ett sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Du kan med stöd av frågor från en lärare berätta om ett yrke och var personen arbetar.
Du kan med stöd av din faktatext berätta om ett yrke och var personen arbetar.
Du kan med hjälp av stödord berätta om ett yrke och var personen arbetar.
Procedur förmåga
Du kan utifrån en given text med stöd av lärare söka information och du kan skriva en enkel faktatext.
Du kan utifrån en text själv söka information till din faktatext.
Du kan med stöd av internet och skolans bibliotek fördjupa dina faktatexter.
analys och metakognitiv förmåga
Du kan med stöd av lärare beskriva hur man får en bättre miljö i din vardag (sophantering, konsekvenser).
Du kan själv beskriva hur man får en bättre miljö i din vardag (sophantering, konsekvenser).
Du kan själv beskriva hur man får en bättre miljö i världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: