Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5 eldorado enheter och begrepp

Skapad 2016-08-22 14:20 i Gemensamt Uppsala Uppsala
Eldorado 5A, kapitel 2
Grundskola 5 Matematik

Nu är det dags att arbeta med tiondelar och hundradelar. Vi ska också lära oss mer om procent.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med:

Kapitel 2 i Eldorado 5A

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Matteprat där vi löser uppgifter tillsammans
 • Arbete i par och enskilt

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

Det här ska jag kunna:


Jag ska: 

 • Namnge, rita, visa och förklara bråk med tiondelar och hundradelar, även i blandad form
 • Förstå och använda tiondelar, hundradelar i bråkform och i decimalform
 • Kunna använda tallinjen
 • Använda tiondelar vid cm, mm, liter och deciliter
 • Använda hundradelar vid mil, km, m, dm, cm, mm
 • Kunna läsa, skriva och visa decimaltal med tiondelar och hundradelar
 • Kunna storleksordna decimaltal
 • Veta att ordet procent betyder hundradel och skrivs med symbolen %
 • Känna till sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform
 • Tolka och visa 100%, 50% och 25 %
 • Kunna räkna ut enkla reapriser


Detta visar jag genom att:

 • Lyssna på genomgångar
 • Delta när vi löser uppgifter tillsammans och i par
 • Samtala och redogöra för hur jag tänker när jag löser olika uppgifter
 • Använda matematiska begrepp
 • Arbeta framåt på egen hand

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: