Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När mormor var ung HT16

Skapad 2016-08-22 14:23 i Forssaklackskolan Borlänge
Ämnesövergripande arbete med Sv och Hi (Sk) där de ska intervjua en person född på 40-talet eller tidigare. Intervjun ska utmynna i ett reportage och de kommer att få delta i ett muntligt seminarium där de ska redogöra för likheter och skillnader mellan sin och den de intervjuats ungdom.
Grundskola 9 Historia Svenska som andraspråk Svenska
Ett ämnesintegrerat arbete med Sv och Hi.

Innehåll

1. Arbetsbeskrivning (vad ska göras och hur?)

Detta arbetsområde kommer vi att hålla på med under ca fyra veckor med avslut vecka 38. Arbetsområdet är ämnesövergripande med Sv och Hi .

Ni ska genomföra en intervju med en äldre person som ska resultera i ett reportage som ni skickar in här i Unikum. Personen ni intervjuar kan vara en äldre släkting, vän eller en främmande människa som ni exempelvis får kontakt med vid något äldreboende. Det går även bra att genomföra intervjun via telefon/skype om personen inte lever i den direkta närheten. Personen ska vara född på 40-talet eller tidigare. 

Intervjuteknik och hur man lägger upp ett reportage kommer ni att behandla under sv-lektionerna och under so:n kommer ni att få se filmer och ha diskussioner och resonemang om hur det var förr.

Mot slutet av arbetsområdet kommer ni att få sitta i mindre grupper om 4-5 personer och presentera intressanta fakta och iakttagelser för varandra som ni kommit fram till under arbetets gång.

Vi avslutar arbetet med att ni skickar in en reflektion över likheter och skillnader mellan ditt och intervjupersonens liv.

Länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=X9O0rVrioHk

https://www.youtube.com/watch?v=eddnhO3UMx4&spfreload=10

2. Kunskapskrav (betygsnivåer för arbetsområdet)

SV:

Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.

HI:

Se nedan under rubriken Bedömningsmatriser "Kunskapskrav När mormor var ung"

Uppgifter

  • Muntlig reflektion i grupp

  • Intervju och reportage

  • Reflektion över intervjun, reportaget och gruppdiskussionen

  • Slutgiltig version reportage

Matriser

Hi Sv SvA
Bedömningsmatris reportage

F
E
C
A
Innehåll
Du har gjort det som efterfrågades i uppgiftsinstruktionen Dina tankegångar framgår. Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar tex av personer och miljöer Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt tex genom att återberätta.
Du har gjort det som efterfrågades i uppgiftsinstruktionen Dina tankegångar framgår tydligt. Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar tex av personer och miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt tex genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du har gjort det som efterfrågades i uppgiftsinstruktionen Dina tankegångar framgår tydligt Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar tex av personer och miljöer och sinnesintryck. Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat ioch nyanserat sätt tex genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning tex är det lätt att följa då du binder samman fakta beskrivning och intervjuer. Texten har en struktur som passar ett reportage tex att du använder rubrik ingress och brödtext. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och har välutvecklad textbindning tex är det lätt att följa då du binder samman fakta beskrivning och intervjuer. Texten är välstrukturerad tex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma, och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage tex med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad tex genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språkvalet är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad tex genom att du har både korta och långa meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Hi Sv SvA
Kunskapskrav När mormor var ung

Dessa förmågor ska du visa under detta arbetsområdet

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om svensk historia under 1900-talet.
Eleven har goda kunskaper om svensk historia under 1900-talet.
Eleven har mycket goda kunskaper om svensk historia under 1900-talet.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven för enkla resonemang kring likheter och skillnader mellan tidsperioderna.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.Eleven för utvecklade resonemang kring likheter och skillnader mellan tidsperioderna
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.Eleven för välutvecklade resonemang kring likheter och skillnader mellan tidsperioderna
,
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: