Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatekonomi och fördelning Åk 6

Skapad 2016-08-22 15:02 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Ett arbetsområde där eleverna skall bli bekanta med begrepp som t ex budget, inkomster, utgifter, skatt, nettolön, bruttolön, bidrag, underhåll, hushåll, räkningar, sparkapital/buffert, lån, amortering, försäkring, konsumera, a-kassa.
Grundskola 6 Samhällskunskap Matematik

Varför kan jag inte få en ny dator och mobil? Det finns mycket att drömma om, mycket som kostar pengar. Att du inte får allt du vill ha beror ofta på familjens ekonomi, att pengarna skall räcka till en mängd olika saker. Inom detta arbetsområde skall vi titta närmare på ekonomi, och hur en familjs ekonomi kan fungera.

Inom detta arbetsområdet kommer ni få en familjesituation med en specifik budget. Familjen måste köpa in vissa saker, andra saker kanske måste sparas på eller kanske till och med unna sig. Allt ska räknas in i budgeten!

Efter budgeten är klar för en månad ska man redogöra för sin familj med respektive familjesituation, antingen genom ett collage, Power-point eller annan redovisningsform som passar.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Syftet med arbetsområdet med koppling till läroplanen

Kopplingar till läroplan

  • Sh  4-6
    Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  • Sh  4-6
    Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Arbetsområdet

Inom detta område skall ni skaffa er större kunskaper om vad ekonomi är för någonting. Ni skall veta vad utgifter och inkomster är för någonting, exempel på utgifter och inkomster i ett hushåll. Ni skall känna till vad en budget är och hur de kan se ut. Ni skall veta vad spara och låna innebär, samt vad skatt och bidrag är för någonting och hur detta hör ihop med den offentliga ekonomin.

Vi kommer att diskutera och resonera kring hur exempelvis hur skatt fungerar i samhället, fördelar och nackdelar med skatt, hur utgifter och inkomster hänger ihop i ett hushåll, vad lån är och vad det kan få för konsekvenser att inte betala tillbaka lån och vad hållbar konsumtion är.

Arbetsområdet kommer att bestå av:
klassdiskussioner
gemensamma genomgångar
utdelning av familjesituationer
använda Gleerups material om privatekonomi
skriftliga inlämningar
redogörelse för sin familjs ekonomi

Bedömning

Bedömningen kommer att ske: 
genom muntligt aktivt deltagande på lektionen där det ges möjlighet att visa kunskaper
gemensamma diskussioner där eleven ges möjlighet att reflektera kring ekonomi
genom ett skriftligt test som som visar din förmåga att använda ämnesspecifika begrepp
genom ett avslutande och övergripande test utifrån matrisen nedan

Uppgifter

  • Här nedan finns alla familjesituationer samt en lista på vad som måste köpas in varje månad.

Matriser

Ma Sh
Kunskapskrav i samhällskunskap 4-6

1
2
3
Eleven har/......../ kunskaper om olika samhällsstrukturer.
grundläggande
goda
mycket goda
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då/......../ samband inom den privata och offentliga ekonomin.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett:
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka elevnära ekonomifrågor ur privata och offentliga perspektiv och beskriver då /......./ samband med/......../ underbyggda resonemang.
enkla enkla och till viss del
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: