Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Necessär

Skapad 2016-08-22 15:19 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 6 – 9 Slöjd Slöjd

När du sover över någonstans behöver du ha tandborsten någonstans.

Innehåll

Syfte/förmågor att utveckla

Genom undervisningen i slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
 • Sl
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

För att du ska utveckla dessa förmågor krävs att du förstår följande som vi går igen på lektionerna:

 • Hur man planerar sitt arbete och sedan tar ansvar för att driva sitt arbete framåt.
 • Hur man använder ett mönster och lägger ut på tyg.
 • Hur man syr på maskin och håller jämnt avstånd.
 • Hur man följer instruktioner med film och steg för steg.

Med hjälp av de kunskaper du får ska du:

 • Utifrån ett givet mönster designa en egen necessär.

För att utveckla dessa förmågor måste du göra följande:

 • Vara delaktig i genomgångar
 • Delta aktivt under lektionerna
 • Utvärdera i gruppen efter varje lektionstillfälle.
 • Komma med egna idéer och inspirera andra i gruppen.

Efter avslutat arbete kommer jag att bedöma hur väl din förmåga är att:

 • formge och framställa en necessär utifrån givna instruktioner.
 • Hantera symaskinen.
 • Utvärdera ditt arbete på @slöjda, där du visar att du kan resonera kring varför du valt den färg och motiv som du gjort samt visar att du kan använda några slöjdspecifika begrepp.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 9
  Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
 • Sl  E 9
  Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
 • Sl  E 9
  Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
 • Sl  E 9
  Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
 • Sl  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser

Sl
Grundsärskola år 6-9 slöjd

Planering
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Eleven kan på delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg och material.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Genomförande
Eleven kan medverka i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Utvärdering
Dokumentation och reflektion
Eleven bidrar till dokumentation av arbetet.
Eleven gör enkel dokumentation av arbetet.
Eleven gör välutvecklad dokumentation av arbetet.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan mellan kvalitet, form och funktion.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i sitt resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i sitt resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: