Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent åk 8

Skapad 2016-08-22 15:19 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
När du har arbetat med detta område ska du kunna utföra beräkningar inom bråk och procent samt kunna visa sambanden mellan dessa.
Grundskola 8 Matematik
Evas lön höjdes med 3 % och Eriks med 2 %. Ändå fick Erik större löneförhöjning. Hur går det här ihop??

Innehåll

Arbetssätt

I undervisningen kommer vi bl a:

- arbeta med problemlösning på flera olika sätt.

- ha gruppdiskussioner.

- arbeta enskilt med läromedlet och andra uppgifter.

- ha gemensamma genomgångar och enskilda genomgångar.

- arbeta med läxor och efterföljande diskussioner.

- arbeta med praktiskt material.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper och förmågor genom diagnoser, skriftliga prov samt kontinuerligt och formativt under gruppdiskussioner, redovisningar och övrigt arbete som visas på lektionstid.

Innehåll

I undervisningen får du lära dig att:

- uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

- se sambandet mellan andel, del och det hela

- utföra beräkningar med andel, del och det hela samt ränta

- jämföra andelar och värdera olika lösningsmetoder

 

Tips

Genomgångar och läxor + facit  finns att hitta på matematikboken x,y,z  hemsida:             

http://www.matematikbokenxyz.se/

 

Begrepp att kunna efter kapitel 1:

andel, del, det hela, täljare, nämnare, bråkform, förlänga, förkorta, avrundning, decimalform, procentform, ränta och räntesats

Veckoplanering för terminen: 

VECKA

AVSNITT I BOKEN ATT JOBBA MED:

LÄXOR:

34

Introduktion

Repetition.

Multiplikationstabellerna

 

Multiplikations-tabellerna!

35

1.1 Andelen 

 

 

36

1.2 Höjning och sänkning

1.3 Hur stor är delen? (I)

 

Läxa 1

37

1.4 Hur stor är delen? (II)

1.5 Det hela

 

38

1.6 Ränta

Forts.

 

Läxa 3

39

Räkna klart kap 1

Diagnos kapitel 1

 

Repetera kap 1

40

2.1 Jämföra och räkna med bråk

2.2 Addition och subtraktion av bråk

 

41

2.3 Multiplikation av bråk

 

Läxa 5

42

2.4 Division av bråk

2.5 Potenser

 

43

2.6 Tiopotenser

Räkna klart kap 2

 

Läxa 7

44

Lov

 

45

Repetition av kap 2

Prov kap 2

Träna till provet

46

Start kap 3. Algebra och mönster.

3.1 Uttryck med variabel

 

Läxa 8

47

3.2 Mönster

3.3 Förenkling av uttryck

 

48

3.4 Uttryck med parenteser

3.5 Multiplikation av parenteser

 

Läxa 10

49

3.6 Uttryck med potenser

 

50

Räkna klart kap  3

Diagnos 3

 

Träna på kap 3

51

Utvärdering

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - förenklad

Undervisningen i matematik ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder. - Använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra. - Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter. - Förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt. - Använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
E
C
A
Problemlösning och resonemang
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Kommunikation
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: