Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är liv?

Skapad 2016-08-22 15:28 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete om vad liv är och hur vi definierar detsamma.
Grundskola 6 Biologi
I det här arbetsområdet kommer vi ställa oss frågan vad liv faktiskt är och hur vi definierar det.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att du utvecklar dina kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om dig själv och naturen.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Material

Du kommer att använda dig av ett texthäfte för inläsning av fakta.

 

Vad och hur bedömer jag?

Du kommer att bedömas under arbetets gång och i en examination, v. 39.

Detta sker genom samtal och diskussioner, bedömning av uppgifter och laborationer.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lyssna på föreläsningar, se på filmer, arbeta med olika frågeställningar, enskilt och i grupp.

Du kommer också att laborera och träna på att skriva laborationsrapporter.

Du kommer att använda dig av ett texthäfte för inläsning av fakta.

Begrepp

 • Biologi
 • Cell
 • Organism
 • Encellig
 • Flercellig
 • Fotosyntes
 • Cellandning
 • DNA
 • Klorofyll
 • Cellmembran
 • Cellkärna
 • Vävnader
 • Organ
 • Bakterier
 • Biosfär
 • Art
 • Ras
 • Artnamn
 • Celldelning
 • Växt
 • Fortplantning
 • Metabolism
 • Homeostas
 • Mikroskop

 

Uppgifter

 • Cellen

 • Mikroskopering rödlök

 • Mikroskopering fetbladig växt

 • Mikroskopering epitelcell

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: