Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och räkning åk 7

Skapad 2016-08-22 15:55 i Britsarvsskolan Falun
Grundläggande talförståelse
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Syfte

 

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem

 

Kunskapsmål

 Du ska kunna:

 • Använda de fyra räknesätten både skriftligt och vid huvudräkning
 • Uttrycka och storleksordna olika sorters tal
 • Se samband mellan olika sätt att uttrycka tal
 • Talsystemets uppbyggnad
 • Välja och använda lämpligt räknesätt
 • Avrunda och göra överslagsräkning

 

Begrepp

 

 • naturliga tal
 • jämna tal
 • udda tal
 • negativa tal
 • bråkform
 • blandad form
 • decimalform 
 • tallinje
 • positionssystemet
 • addition - term, summa
 • subtraktion - term, differens
 • multiplikation - faktor, produkt
 • division - täljare, nämnare, kvot
 • avrundning
 • närmevärde
 • överslagsräkning

 

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
 • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 
 • Kommunikation och resonemang - Hur du visar din förståelse både muntligt och skriftligt
 • Problemlösning - Hur du tolkar, använder information och dina kunskaper för att lösa ett matematiskt problem

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Diagnoser och prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Metoder
Kommunikation och resonemang
Problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: