Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning åk 9

Skapad 2016-08-22 16:00 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Matematik
...

Innehåll

Syfte

 

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter och matematiska problem
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

 Du ska kunna:

 • Indelning av talsystemet
 • Beräkningar med negativa tal
 • Uttrycka  med och utföra beräkningar små och stora tal i potensform, grundpotensform
 • Sambandet mellan prefix och tiopotenser
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper

Begrepp

 

 • Naturliga tal
 • Hela tal
 • Negativa tal
 • Rationella tal
 • Irrationella tal
 • Reella tal
 • Decimaltal
 • Motsatta tal
 • Potens
 • Bas
 • Exponent
 • Tiopotens
 • Grundpotensform
 • Prefix

Arbetssätt

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter - laborativt och problemlösning, redovisnningar

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper rör;

 • Begrepp - Hur du kan förklara och använda begreppen i dina resonemang.
 • Metoder - Hur du väljer och använder metoder 
 • Kommunikation och resonemang - Hur du visar din förståelse både muntligt och skriftligt
 • Problemlösning - Hur du tolkar, använder information och dina kunskaper för att lösa ett matematiskt problem

Bedömningen grundar sig på;

Gemensamma aktiviteter, ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i ett samtal
Muntliga och skriftliga redogörelser av metoder och förklaringar
Diagnoser och prov

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

Taluppfattning

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begrepp
Metoder
Kommunikation och resonemang
Problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: