Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap (HT16)

Skapad 2016-08-22 16:03 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
En planering med fokus på att använda olika geografiska källor.
Grundskola 7 – 9 Geografi

Hur får planeten Jorden plats i en kartbok? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Från vecka 34 till och med vecka 38 kommer vi arbeta med geografi. Vi kommer arbeta med geografiska begrepp och arbetssätt för att kunna använda kartboken till att hämta in information och kunna tolka sin omvärld. Kartan är en modell av verkligheten och ett nödvändigt verktyg när du ska studera olika områden på jorden. Vi kommer även läsa om vatten och mark som viktiga resurser på jorden. För att du ska kunna orientera dig i världen är det också viktigt att ha kunskaper om vart exempelvis de olika världsdelarna finns.

Du ska i slutet av arbetsområdet:

 • Kunna lägesplacera världsdelarna, världshaven samt stora öar, floder och bergskedjor
 • Veta hur en karta är uppbyggd med gradnät och koordinater
 • Kunna använda de olika väderstrecken
 • Veta hur du använder kartboken för att söka information
 • Förstå vattnets kretslopp och dess betydelse
 • Kunna ge exempel på hur marken används som resurs för människan
 • Kunna göra en jämförande analys mellan olika platser på vår jord

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:                                                                                                    

 • Lyssna på genomgångar
 • Använda kartbok
 • Läsa i texthäfte
 • Diskutera i helklass och i mindre grupp
 • Använda Studi

Vad som kommer att bedömas:

Arbetsmomenten är till för att du ska få chans att visa:

 • Hur väl du har kunskaper om olika platser genom att läges- och storleksbeskriva dem
 • Hur väl du kan undersöka omvärlden genom att använda olika kartor
 • Hur väl du kan använda dig av ord och begrepp vi gått igenom

Hur du får visa vad du kan:

Under det här arbetsområdet kommer du att kunna visa dina förmågor både muntligt och skriftligt. Tänk på att försöka delta muntligt när vi diskuterar så att du visar dina förmågor. Vi kommer att ha skriftliga förhör och ett individuellt skrivarbete (som lämnas in i slutet av vecka 38).

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  E 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  C 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ge  C 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  A 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Ge  A 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: