Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här ligger jag och blöder - 8a ht16

Skapad 2016-08-22 16:05 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

Jenny Jägerfeld fick Augustpriset för sin roman "Här ligger jag och blöder", en historia om en avsågad tumme, att vara allmänt olycksdrabbad, en knepig familjesituation och alla de svårigheter som kommer med att vara tonåring.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • träna och utveckla din förmåga att läsa och tolka skönlitterära verk
 • träna och utveckla din förmåga att skriva texter som följer allmänna skrivregler och strukturer
 • diskutera och samtala kring budskapet i boken tillsammans med dina klasskamrater
 • träna och utveckla din förmåga att hålla muntliga anföranden

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att läsa boken Här ligger jag och blöder, ni kommer att få minst ett läspass varje vecka och läsläxa. Ni kommer att få ut bokfrågor där ni visar er läsförståelse och tolkningsförmåga. Vi kommer även att genomföra boksamtal, där ni i grupp diskuterar olika frågor med utgångspunkt i boken. Dessa samtal spelas in. 

Vi kommer också att arbeta med retorik och förmågan att hålla muntliga anföranden. Som avslutning skriver vi hyllningstal och framför, antingen inför klassen eller genom att spela in talen.

Detaljplanering och instruktioner kommer att läggas på Classroom.

 

Se matris för bedömning.

Matriser

Sv
Här ligger jag och blöder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Förmågan att sammanfatta och beskriva det du har läst. Du visar detta då du besvarar bokfrågor och i boksamtal.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Tolkning
Förmågan att redogöra för budskap i böcker. Du visar detta då du besvarar bokfrågorna och i boksamtal.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Förmågan att använda skrivregler och språkliga normer, t. ex korrekt tempusböjning av verb, styckeindelning och stavning. Du visar detta då du besvarar bokfrågor.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Samtal
Förmågan att leda och delta i samtal. Du visar detta i boksamtalen.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntlig framställning
Förmågan att förbereda och genomföra muntliga anföranden. Du visar detta i ditt hyllningstal.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: