Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2016-08-22 16:39 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik

Den första delen av höstterminen ska vi arbeta med taluppfattning och olika tals användning. Kapitlet innehåller beräkningar med negativa tal och tal i potensform.

Innehåll

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Taluppfattning och tals användning (kap1) 

  • hur vårt talsystem är indelat i grupper.
  • utföra beräkningar med negativa tal
  • uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform.
  • utföra beräkningar med tal i potensform.
  • samband mellan prefix och tiopotenser. 
  • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang. 
  • kunna förstå och förklara följande begrepp:naturliga tal, hela tal, negativa tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal,decimal tal, motsatta tal, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform och prefix.

Arbetssätt

 

 • Gruppdiskussioner
 • Arbeta enskilt med läromedlet och andra uppgifter.
 • Gemensamma genomgångar och enskilda genomgångar
 • Arbeta med läxor och efterföljande diskussioner
 • Arbeta med praktisk material
 • Arbeta med problemlösning på flera olika sätt.

Bedömning

Din förmåga att:

 • Göra beräkningar
 • Resonera om matematik
 • Kommunicera om matematik
 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp

 Området avslutas med ett prov på målen ovan.

Tips

Genomgångar och läxor + facit  finns att hitta på matematikboken x,y,z  hemsida:             

http://www.matematikbokenxyz.se/

 

Veckoplanering

Planering matematik 9 C (v. 34-40)

Vecka

Område vi arbetar med

34

Talmängder (1.1)

Du arbetar med bl.a. uppgifter på s. 11-14

35

Negativa tal (1.2) Potenser (1.3)

Du arbetar med bl.a. uppgifter på s.19-21 och s. 25-27

36

Räkna med potenser (1.4) Små tal och potenser (1.5)

Du arbetar med bl.a. uppgifter på s.31-33 och s. 38-41

37

Räkna tiopotenser (1.6) Blandade uppgifter

Kan du begreppen, Kan du förklara Resonera och utveckla

Du arbetar med bl.a. uppgifter på s. 44-47, s. 49-51 och s. 52 och s. 28

38

Diagnos 1

Välj: Träna mera, Temauppgifter, Problemlösningsuppgifter,

Fördjupning s. 266-272, Utmaningen

39

Välj: Träna mera, Temauppgifter, Problemlösningsuppgifter,

Fördjupning s. 266-272, Utmaningen

40

Prov – måndag

Matriser

Ma
Matematik - förenklad

Undervisningen i matematik ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder. - Använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra. - Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter. - Förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt. - Använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
E
C
A
Problemlösning och resonemang
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer. Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Kommunikation
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet. Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: