Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

New York City

Skapad 2016-08-22 17:25 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi kommer under fyra veckor framöver arbeta med kapitlet New York City som finns i läroboken Spotlight.
Grundskola 8 Engelska

New York City

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Konkretiserande mål

Att förbättra läs- och hörförståelsen genom arbetet med texterna i Spotlight.

Att förbättra den muntliga färdigheten genom att planera och genomföra en muntlig redovisning.

Att förbättra kunskaperna om en viktig plats i ett engelskspråkigt land.

 

Arbetssätt

I arbetet om New York kommer vi att arbeta med texterna i Spotlight. Vi kommer att träna läsförståelse, ordkunskap och grammatik. Vi kommer att träna hörförståelsen genom att se olika klipp och småfilmer samt lyssna på musik från New York City. Dessutom tränas den muntliga färdigheten genom olika muntliga uppgifter och diskussioner. Vi kommer dessutom att ha en muntlig redovisning om ett valfritt ämne som berör New York City. 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske i följande matris.

 

Matriser

En
New York

New York

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika texter.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i olika texter.
Muntlig framställning
Du visar att du kan uttrycka dig muntligt på ett enkelt, men begripligt sätt.
Du visar att du kan uttrycka dig muntligt på ett sammanhängande och utvecklat sätt.
Du visar att du kan uttrycka dig muntligt på ett sammanhängande och välutvecklat sätt.
Språkhantering
Du behärskar i viss grad de språkliga moment som förekommer i kapitlet men behöver förbättra din säkerhet.
Du behärskar i huvudsak de språkliga moment som förekommer i kapitlet.
Du behärskar de språkliga moment som förekommer i kapitlet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: