Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 Tal och räkning och kapitel 2 Stort, smått och enheter.

Skapad 2016-08-23 09:42 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbetsområde: Kapitel 1 och 2. Tidsperiod: Vecka 35-45 Läromedel: X-boken Lärare: Åsa Mattiasson, Shewa Bakhteyari Valsås, Wilhelm Pössl
Grundskola 7 Matematik

I vår vardag stöter vi hela tiden på siffror och situationer där vi behöver kunna göra uträkningar, bedömningar och lösa problem av olika slag. Ibland behöver vi kunna göra enhetsbyten mellan olika enheter tex göra om meter till km osv. Åker vi utomlands behöver vi kunna omvandla enheter till andra enheter för att få en uppfattning. Tex 68 grader F = 20 grader C mm. Arbetsområde: Kapitel 1 och 2. Tidsperiod: Vecka 35-45 Läromedel: X-boken Lärare: Åsa Mattiasson, Shewa Bakhteyari Valsås, Wilhelm Pössl

Innehåll

Avsnitt 5

Kunskapsmål

Kunskapsmål kapitel 1

Talsystemets uppbyggnad.

 • Uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal,negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform.
 • Samband mellan de olika sätten att uttrycka tal.
 • Utföra beräkningar med olika sorters tal.
 • Lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknestätt.
 • Göra avrundningar och använda överslagsberäkning.
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Kunskapsmål kapitel 2

 • Egenskaper hos multiplikation och division.
 • Sambandet mellan multiplikation och division.
 • Utföra multiplikationer och divisioner med stora och små tal.
 • Uttrycka vikter och volymer med lämpliga enheter.
 • Göra rimliga bedömningar av vanliga sakers vikt och volym.
 • Lösa matematiska problem med hjälp av dina kunskaper om multiplikation division och enheter.

Centralt innehåll-kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Bedömning

Under lektionerna och avslutas med ett skriftligt kunskapsprov torsdag  5/11 (vecka 45).

http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och    kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

 

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbete både enskilt och i grupp.
 • Laborativt arbete.
 • Hemuppgifter.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris tal,räkning,stort,smått och enheter (kapitel 1&2)

F
E
C
A
Problemlösning
Du saknar strategier för att lösa problem i bekanta situationer.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett sätt, som i huvudsak fungerar. Du kan välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Metoden fungerar.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Metoden
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Eleven kan välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Metoden fungerar väl.
Begrepp
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar dina kunskaper genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du har bristfälliga kunskaper för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget. Du kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang/
Kommunikation
Du har bristfälliga kunskaper om matematiska uttrycksformer.
Du använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: