Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumentkunskap åk 9 ht-16

Skapad 2016-08-23 09:46 i Gammal Trelleborg
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

Vad ska jag göra om mobilen jag köpt går sönder efter 14 dagar? Kan jag alltid ångra ett köp?Hur ska jag få pengarna att räcka? Undervisningen i HKK syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att:

 •  eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån.
 •  eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi
 •  eleverna ska kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.
 • eleverna utvecklar sin förmåga att självständigt läsa och förstå instruktioner och följa dem
 

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Undervisningen

Du ska träna förmågan att...

 • inhämta fakta från olika källor
 • jämföra olika alternativ
 • fatta underbyggda beslut

Du ska inhämta kunskap inom...

 • konsumenters rättigheter och skyldigheter
 • konsumentbeteende
 • hushållsbudget
 • lån- och kreditfrågor 

Arbetsformer

Undervisningen kommer att ske genom:

 •  föreläsningar
 • textstudier  
 • självständigt sökande på internet   http://www.konsumentverket.se/
 • Vidare kommer konkreta problemställningar som kan uppstå i det ekonomiska vardagslivet att diskuteras där eleverna ska ta ställning och komma med förslag på lösningar.
 

Bedömning

 

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 7-9

Kriterier

F
E
C
A
Konsumentkunskap
Att jämföra olika konsumtionsalternativ och förstå dess konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtions alternativ och för enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtionsalternativ och för utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtionsalternativ och för välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Att beskriva och resonera om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter samt ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer
Eleven ger exempel, beskriver och för enkla resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Eleven ger exempel, beskriver och för utvecklade resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Eleven ger exempel, beskriver och för välutvecklade resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument
Att resonera kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: