Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 5 Ma Geometri Ht 16

Skapad 2016-08-23 10:14 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik

Ordet geometri kommer från grekiskans ”geometria där geo betyder jord, och ”metria mäta. Det är ursprungligen en ca 5000 år gammal gren av matematiken där man studerar olika slags geometriska figurer som till exempel cirklar, kvadrater och trianglar. Mer omfattande praktisk användning av geometri och av geometriska beräkningar finns sedan 3 000 - 4 000 år tillbaka och handlade då mest om lantmätning av odlingar och konstruktion av byggnader.

Innehåll

Mål för elev

Eleven ska kunna namnge, konstruera och beskriva tvådimensionella geometriska objekt samt kunna jämföra, uppskatta, mäta omvandla enheter för längd. Eleven ska också kunna jämföra, uppskatta och beräkna omkrets och area.

Eleven ska kunna jämföra, uppskatta och mäta tid och omvandla tidsenheter.

Eleven ska utveckla kunskaper om skala, att förstora och förminska samt namnge, jämföra, uppskatta och beräkna vinklar.

Eleven ska kunna jämföra, uppskatta, mäta och omvandla enheter för massa och volym.

 

Innehåll

  • Grundläggande geometriska objekt samt deras egenskaper.
  • Konstruktion av geometriska objekt.
  • Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, tid och vinkel med vanliga må Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

(Ur ”Centralt innehåll”, Lgr11).

 

Genomförande

Vi har genomgångar och gör gemensamma arbetsuppgifter på arbetsområdet. Vi genomför också mattelaborationer där vi undersöker, mäter och väger för att få förståelse för begreppen. .

Bedömning

Läraren bedömer hur väl du genomför arbetsuppgifter, praktiska undersökningar, deltar i diskussioner samt att du får ett kort skriftligt prov. Bedömningen avser din förmåga att använda och analysera begrepp samt att formulera och lösa problem.

Kursplanemål

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

- formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder                                                                                                                              

(Ur ”Syfte” Lgr11).

Matriser

Ma

Förmågor

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om begrepp som t ex geometriska objekt, längd, omkrets och area och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om begrepp som t ex geometriska objekt, längd, omkrets och area och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om begrepp som t ex geometriska objekt, längd, omkrets och area och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt, samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt, samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: