Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi åk.8 Människokroppen - andning, hjärta, blod och reningssystem

Skapad 2016-08-23 11:05 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En pedagogoisk planering för åk 8 i biologi. Arbete med bl a biologiboken.
Grundskola 8 Biologi

Varför kan du inte leva utan att andas? Hur ser ett hjärta ut och hur fungerar det? Vi börjar med en liten cell och diskuterar därefter några av dina organ. Detta arbetsområde kommer pågå v.34-38.

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretiserade mål

När du läst detta område:

 • kan du beskriva hur celler ser ut, fungerar och samverkar
 • kan du förklara hur några olika organ och organsystem ser ut och fungerar
 • har du genomfört laborationer och funderat över dina hypoteser och slutsatser i labrapporter
 • kan du använda och diskutera dina kunskaper för att ta ställning i några hälsofrågor 
 • kan du jämföra människans organ med andra organismers och förklara en hel del om utvecklingen som skett

Undervisningen

Vi kommer arbeta med biologiboken Spektrum.

Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
Egen textbearbetning där du besvarar frågor som hör till
Laborationer
Filmer där du tränar att anteckna till 

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att kunna genomföra och dokumentera en laboration
 • din förmåga att kunna dra slutsatser av utförd laboration
Bedömning enligt matrisen nedan.

Matriser

Bi
Bedömningsmatris

Bedömningsmatris

------------->
------------->
------------->
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Visat grundläggande kunskap om cellen och organens begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Visat god kunskap om cellen och organens begrepp genom att kunna använda, beskriva och förklara dem.
Visat mycket god kunskaper om cellen och organens begrepp genom att kunna använda, beskriva och förklara dem. Kan visa på samband och generella drag.
Genomföra en laboration
Kan med viss hjälp göra enkla underökningar och försök, använda utrustningen och följa en instruktion. Kan bidra till att formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Kan med viss hjälp planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Kan självständigt planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Dokumentation av laboration
Dokumenterar på ett enkelt sätt. Kan dra enkla slutsatser utifrån undersökningens resultat
Dokumenterar på ett utvecklat sätt. Drar korrekta och utvecklade slutsatser utifrån undersökningens resultat.
Dokumenterar på ett välutvecklat sätt. Drar korrekta och väl utvecklade slutsatser utifrån undersökningens resultat.
Resonera
Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp.
Kan föra enkla resonemang kring cellen och organen.
Kan föra utvecklade resonemang kring cellen och organen.
Kan föra väl utvecklade resonemang kring cellen och organen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: