Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal, åk 7, Matematik

Skapad 2016-08-23 11:15 i Ekdalaskolan Härryda
Tal åk 7, baserat på Prio boken och Matteborgen
Grundskola 7

Ingen vet vem som var först med att räkna. Behovet att kunna räkna kanske uppkom för att hålla ordning på antalet djur i flocken eller för att fördela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna.

Under arbetsmomentet kommer vi repetera det vi tidigare jobbat med tal och sedan fördjupa oss ytterliggare.

 

Innehåll

Vad skall vi arbeta med

Vi kommer jobba med följande centrala innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Vad skall jag som elev utveckla?

Ni kommer att öva er på att redovisa matematiska problem dels muntligt i klassrummet och dels i små grupper. 

Ni kommer få lära er nya matematiska begrepp och öva er på att förstå och tillämpa dem.

Ni kommer öva er på att lösa olika matematiska problem och olika sätt att lösa dem.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer jobba med enskilda och gruppuppgifter som ni kommer att redovisa skriftligt, muntligt och digitalt.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Vi kommer efter avslutat område ha en undersökning där ni får säga vad som fungerat bra och vad som fungerat dåligt.

Jag uppmuntrar er att under ge mig feedback under arbetsmomentets gång.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom att visa hur du löst olika problem och uppgifter för mig och dina klasskamrater, både muntligt och skriftligt.

Kunskapskrav

För E krävs följande av eleven:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9
  Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  E 9
  I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Veckoplanering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: