Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och miljö

Skapad 2016-08-23 11:38 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 6 Biologi Fysik NO (år 1-3) Kemi

Energi och miljö.

Innehåll

Energi och miljö. Ge eleverna kunskaper för att kunna granska argument och ta egen ställning i frågor som rör energi och miljö.

Energi i naturen, samhället och vardagen.

Mål för elev

Centralt innehåll:

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och dess påverkan på miljön.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, t.ex. genom att isolera.

Fotosyntesen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Enkla systematiska undersökningar planeringar, utföranden och dokumentation/utvärdering.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Centralt innehåll

Energi i natur och samhälle.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Genomförande

Lärarledda genomgångar.

Instuderingsfrågor och utmaningar till temat.

Eget arbete/undersökningar

Grupparbete

Utvärdering

 

 

Bedömning

Kan samtala och diskutera om miljö och energi.
Kan söka information i olika källor.
Kan skriva och rita om det du lär dig.
Kan berätta om fördelar och nackdelar med olika sorters energiproduktion.
Kan berätta hur man kan använda isolering för att minska energianvändning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: