Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6, Varlaskolan

Skapad 2016-08-23 13:23 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.
Grundskola 6 Engelska

Eleverna i åk 6 lär sig engelska genom att diskutera, lyssna, läsa och skriva. Vi använder oss bland annat av läromedlet Magic 6, filmer och annat material för att utveckla elevernas kunskaper.

Innehåll

SyfteKopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under terminen genom observation, samtal och diskussioner, läsning, rättning av arbetsmaterial som glosor, grammatik, skrivuppgifter och skriftliga prov.

Vi kommer också att bedöma din muntliga förmåga genom de muntliga nationella proven under hösten 2016. Under vårterminen 2017 kommer vi att genomföra de övriga nationella proven i engelska.

 

Arbetssätt

Vi arbetar med Lpp:n under 2016/2017

Vi använder textbook, workbook och den digitala delen till läromedlet Magic 6. Vi arbetar muntligt och skriftligt med glosor, filmer och grammatikövningar.

Vi gör olika uppgifter från tidigare nationella prov.

För att utveckla förmågan att tala och lyssna så spelar vi spel, gör olika övningar där eleverna är aktiva och pratar engelska.

Vi lyssnar på hörövningar.

Vi läser och översätter veckans text från boken och vi jobbar också med andra typer av texter tex skönlitterära böcker, faktatexter samt låttexter.

Du ska skriva, bearbeta och redovisa texter om dig själv och din familj. Du kommer tex att skriva längre texter om en resa du gjort eller skriva recensioner om en film du sett.

På höstterminen kommer vi att arbeta med följande så att du utvecklar din förmåga att använda det engelska språket i tal och skrift

am, are, is

have, don't have

have got, haven't got

I love, she loves

Don't like

Skriva en text i preteritum och kan böja verb som hope - hoped, buy-bought, drive-drove

Do..? Does...?

I, me, my,

got, made, did

Gå på restaurang och beställa mat och kunna berätta något om brittiska mattraditioner.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser

En
Engelska bedömning åk 6

Engelska

nivå 1
Ej godkänd nivå
nivå 2
Når Målen
nivå 3
God måluppfyllelese
nivå 4
Mycket god måluppfyllelse
HÖRA
Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska
Eleven behöver stöd för att förstå tydligt talad engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Om eleven får stöd av kamrater eller en pedagog kan hon/han visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan med stöd av kamrat eller pedagog välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
LÄSA
Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Eleven behöver utveckla sin förmåga att förstå det mest väsentliga av innehållet i i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven behöver utveckla sin förmåga att visa sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan med stöd av pedagog välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
Eleven kan med stöd av klasskamrater eller en pedagog formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntliga framställningar av olika slag. Eleven behöver utveckla sin förmåga att förtydliga och variera sin kommunikation . Eleven kan med stöd av pedagog i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriva
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven med stöd av pedagog formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven med stöd av pedagog bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven med stöd av pedagog uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven med stöd av pedagog välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja och använda sig av någon strategi med stöd av pedagog som löser problem i och förbättrar interaktionen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Eleven kan med stöd av pedagog eller skrivna fraser uttrycka sig enkelt och begripligt.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
REALIA
Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Eleven kommenterar med stöd av pedagog i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: