Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering NO åk 2

Skapad 2016-08-23 13:47 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 2 NO (år 1-3)

I ämnet NO denna termin kommer du att få arbeta med olika materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter olika egenskaper. Du kommer även att arbeta med vattnets olika former; fast, flytande och gas samt övergången mellan formerna. Du kommer också få kunskaper om hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra. Du kommer att få arbeta med månens olika faser, stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Under året kommer vi även att arbeta med människokroppen. Våra kroppsdelars namn och funktion, våra sinnen och vad vi behöver för att må bra. Vi avslutar läsåret med att följa fjärilens livscykel från larv till färdigutvecklad fjäril. Matrisen här nedan är för No åk 1-3 och nivå 3 är de kunskapskrav som gäller vid slutet av åk 3. Därför kommer inte alla mål att arbetas med detta år utan områdena för åk 2 är de som nämnts ovan och bedömning sker i dessa.

Innehåll

Konkretisering av målen

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Fysik genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få undervisning av lärare inom varje område.

Du kommer att se på filmer och diskutera dessa i grupp. Tillsammans läser vi texter och svarar på frågor om texten.

Du läser texter, ser på film och gör enkla experiment.

Vi gör gemensamma undersökningar och tränar oss på tillvägagångssätt och dokumentation i samband med att vi arbetar med de olika teman.

Vi har planerat in ett studiebesök på Framtidsmuseets planetarium för att få ytterligare kunskaper.

 

 

 

Bedömning

Matriser

NO
NO Matris åk 1-3

Ännu inte arbetat med
På väg mot målet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Året runt i naturen
jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra (kunskapskrav)
Eleven kan namnge solen, månen och jorden.
Eleven kan namnge solen, månen och jorden. Eleven vet att de rör sig, men är osäker på hur de rör sig.
Eleven kan namnge solen, månen och jorden. Eleven kan beskriva hur de rör sig i förhållande till varandra.
årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider (kunskapskrav)
Eleven vet att vi har fyra årstider och vad de heter.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
Eleven kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider.
djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider (kunskapskrav)
Eleven har hört att djur och växter gör olika anpassningar till olika årstider.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter.
Eleven kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.
namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper (kunskapskrav)
Eleven har fått se några vanliga djur och växter i närmiljön samt har hört deras namn.
Eleven kan några vanliga djur och växter i närmiljön samt har fått prova på att sortera och gruppera dem.
Eleven kan namnge några djur och växter, sortera och gruppera några vanliga djur och växter i närmiljön.
enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Eleven kan rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Kropp och hälsa
betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra (kunskapskrav)
Eleven vet att det finns olika faktorer som gör att vi mår bra, men har svårt för att redogöra vilka de är.
Eleven kan, med stöd av vuxen, diskutera vad vi behöver för att må bra.
Eleven kan diskutera vad vi behöver för att må bra.
människans kroppsdelar och sinnen(kunskapskrav)
Eleven vet att vi har kroppsdelar och sinnen, men vet ej vad de heter eller vilken funktion de har.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen samt säga vad de heter.och vilken funktion de har.
Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen samt säga vad de heter och vilken funktion de har.
Kraft och rörelse
tyngdkraft, friktion och jämvikt som kan observeras vid lek och rörelse, t ex i gungor, gungbrädor och rutschkanor
Eleven har prktiskt arbetat med tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Eleven kan, med stöd av vuxen, samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt som kan observeras vid lek och rörelser.
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt som kan observeras vid lek och rörelser.
Material och ämnen i vår omgivning
vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras (kunskapskrav)
Eleven kan beskriva vad några olika vardagliga föremål är tillverkade av.
Eleven kan, med hjälp av vuxen, beskriva vad några olika vardagliga föremål är tillverkade av samt hur de kan sorteras.
Eleven kan beskriva vad några olika vardagliga föremål är tillverkade av samt hur de kan sorteras.
egenskaper hos vatten (kunskapskrav)
Eleven vet att vatten har olika former, men är osäker på vilka de är.
Eleven kan vattnets tre former.
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
egenskaper hos luft (kunskapskrav)
Eleven vet att luften har egenskaper, men är osäker på vilka de är.
Eleven kan ge exempel på luftens grundläggande egenskaper.
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
separera lösningar och blandningar (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att separera enkla lösningar och blandningar.
Eleven kan, med stöd av vuxen, separera enkla lösningar och blandningar.
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Berättelser om natur och naturvetenskap
skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan (kunskapskrav)
Eleven har läst eller fått någon skönlitteratur eller myt uppläst för sig samt sett någon konst som handlar om naturen och människan.
Eleven kan, med stöd av vuxen, samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetssätt
enkla fältstudier och observationer i närmiljön (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan, med stöd av vuxen, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Eleven kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med olika uttrycksformer (kunskapskrav)
Eleven har fått prova på att på ett mycket enkelt sätt dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan, med stöd av vuxen, dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.
Eleven kan dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt kan använda sin dokumentation i olika diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: