Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren - ett romanprojekt

Skapad 2016-08-23 14:33 i Söderskolan Falkenberg
Skriva kapitelbok i åldersblandad grupp. Arbeta både med innehåll och skrivregler.
Grundskola 3 – 4 Svenska

Under terminen kommer ni att få skriva en bok som en riktig författare. Ni kommer att få arbeta i par eller grupper om tre med en större skrivuppgift som vi kallar för Den magiska dörren. Uppgiften går ut på att ni tillsammans ska skriva och skapa nio kapitel. Det kommer bli en bok med namnet Den magiska dörren. Er berättelse kommer att handla om en alldeles vanlig skola med alldeles vanliga elever, en magisk dörr och en okänd, främmande värld. Inför varje nytt kapitel kommer ni få stöd och hjälp med instruktioner. Ni kommer också att få rita egna bilder till texterna. I arbetet kommer ni att få träna på att skriva olika typer av text och att använda olika skrivregler. 

Innehåll

Förmågor från kursplanen


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 

 • använder stor bokstav, punkt, frågetecken på rätt ställe.
 • kan stava vanligt förekommande ord.
 • skapar din text, med röd tråd och tydlig inledning, handling och avslutning,
 • sätter ihop era texter med passande bilder,
 • kan förbättrar era texter, med hjälp av lärarens/ gruppens respons,
 • kunna ta muntliga och skriftliga instruktioner.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: