Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstförsöket

Skapad 2016-08-23 14:45 i Rönnbyskolan Västerås Stad
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Hur vet träden att det är höst? I Höstförsöket undersöker vi när träden får höstfärger. Olika arter ’beter’ sig olika och det ser olika ut i olika delar av landet. Syftet med Höstförsöket är också att våra elever ska få delta i riktig forskning – få forska med forskare. Eleverna får lära sig om och prova på vetenskapliga metoder och de får samla in riktiga forskningsdata. Slutligen syftar Höstförsöket till att våra elever ska få undervisning ute i naturen, få lära känna våra vanliga lövträd, uppleva den biologiska mångfalden och på plats få förståelse för hur ekosystemen fungerar.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska kunna...
genomföra systematiska undersökningar i biologi och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen.

Konkretisering av mål / (du ska kunna)

Du ska kunna:
Förklara varför träden ändrar färg på hösten.
Göra en systematisk undersökning av ett träds förändring från sommar till vinter.
Artbestämma några av de träd som växer runt skolan. 

Kommer att bedöma

Om du kan:

Förklara varför träden ändrar färg på hösten.
Göra en systematisk undersökning av ett träds förändring från sommar till vinter.
Artbestämma några av de träd som växer runt skolan. 

Arbetssätt

Du följer ett lövträd under 10 veckor.

Du dokumenterar höstlövsutvecklingen genom att rapportera trädets status.

Du dokumenterar höstlövsutvecklingen genom att fotografera trädet.

Vi tittar på film och pratar om varför träden ändrar färg på hösten.

Du läser faktatexter om träd men framförallt "ditt" träd.

Du skriver faktatext.

Du redovisar muntligt om "ditt" träd.

Du jobbar i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: