Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 9 Genetik

Skapad 2016-08-23 14:46 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Genetik är läran om det biologiska arvet.
Grundskola 9 Biologi

Arvet och DNA utgör livets budskap

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i biologi ska syfta till att eleven kan:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Centralt innehåll - Vad?

När vi arbetat med detta område ska du :

 • förstå var arvsanlagen finns i kroppen 
 • förstå vad DNA-molekylen är och hur den är uppbyggd 
 • förstå relationen mellan kromosom, DNA och gen 
 • förstå samverkan mellan arv och miljö 
 • känna till skillnaden mellan vanlig celldelning och reduktionsdelning 
 • kunna förklara skillnaden mellan dominanta och vikande(recessiva) gener. 
 • kunna rita korsningsscheman 
 • förstå könsbunden nedärvning 
 • förstå hur genetiska sjukdomar kan uppstå 
 • förstå följderna av mutationer 
 • Känna till och kunna förklara vad man kan använda olika gentekniker till och kunna argumentera kring för och nackdelar med dessa
 • kunna ta ställning i praktiska och etiska frågor rörande den moderna genetiken med möjligheter och risker
 • kunna kritiskt granska andra personers argumentationer och ställningstaganden

Undervisningens innehåll - Hur?

Vi arbetar utifrån följande kapitel i boken Biologi direkt:

 • kapitlen 5: Cellen och arvet

 samt 

genomföra övningar, se på film samt ha olika diskussioner i både grupp och helklass.

Tidsplaneringen för de olika arbetsområdena ser ut enligt följande:

Vecka 34-43 Genetik (Cellen och arvet)

Matriser

Bi
Biologi 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: