Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva filmanalys

Skapad 2016-08-23 14:53 i Kapareskolan E-H Kungsbacka Förskola & Grundskola
Analys av filmen DaVinci-koden
Grundskola 7 – 9 Svenska

Varför ska man analysera en film? Man bildar sig snabbt en uppfattning om filmen - bra, dålig, spännande eller tråkig. Att ge sig tid att fundera på olika detaljer i filmen gör att du utvecklar dina kunskaper och tankar samt att dina upplevelser av film fördjupas och blir rikare. Att analysera innebär att du delar upp något i mindre delar och undersöker varje del för sig. När du nu har sett en film och ska du få göra en analys av filmens budskap, genre, intrig, miljö, personer och symboler.

Innehåll

Uppgiften

 

DaVinci-koden

 • Hur inleds filmen?

Är det något särskilt som väcker ditt intresse eller nyfikenhet?

Vad kan du säga om huvudpersonens situation i filmens inledning?

Kan du även beskriva huvudpersonens karaktär.

 • Vilka andra karaktärer är viktiga i filmen – beskriv några av dem? Vilken relation har de till huvudpersonen?

 • Var utspelar sig filmen? (landsbygd, småstad, eller storstad? Dåtid, nutid, framtid eller i en fantasivärld.)

 • Gör valet av plats att det blir en särskild stämning i filmen?

 • Vilken är filmens huvudkonflikt eller problem?

 • Hur får konflikten/problemet en lösning?

 • Får man veta något om vad som händer med karaktärena när filmen är slut?

 • Är det någon fråga ni inte får svar på?

 • Beskriv minst två scener som du speciellt kommer ihåg. Förklara varför just den scenen fastnade i ditt medvetande.

 • Vad tycker du filmens budskap är? Vad vill regissören säga? Motivera ditt svar så utförligt du kan genom att förankra dina tankar med exempel ur filmen.

 • Vad tyckte du om filmen? Motivera ditt svar så utförligt du kan.

 • Tänk på språkriktigheten, stor bokstav, punkt, kommatecken etc och styckeindelning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Analys av Da Vinci-koden

Matriser

Sv
Filmanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konflikt/problem/intrig
Kan ge en kortfattad beskrivning av filmens intrig/konflikt/problem.
Kan ge en god beskrivning av filmens intrig/konflikt/problem.
Kan med tydlighet ge en detaljerad beskrivning av filmens intrig/konflikt/problem.
Miljö
Kan ge flera exempel på miljö där filmen utspelar sig.
Kan ge en god beskrivning med tydliga exempel på miljö där filmen utspelar sig.
Kan med säkerhet ge flera väl utvecklade exempel på miljö där filmen utspelar sig.
Person
Kan ge exempel på en tydlig eller flera huvudpersoner och ge några exempel på vad som visar på huvudrollen/huvudrollerna.
Kan ge en god beskrivning med tydliga exempel på huvudpersonens/huvudpersonernas roll och utveckling.
Kan med säkerhet och med flera precisa exempel belysa huvudpersonens/huvudpersonernas roll och utveckling.
Budskap
Kan ange filmens budskap och försöker ge något exempel som visar sin egen synpunkt genom att försöka koppla den till händelser i filmen.
Kan ange filmens budskap och ger några exempel som tydligt visar på sin åsikt genom att koppla den till händelser i filmen.
Kan med säkerhet beskriva filmens budskap och ge flera exempel som motiverar det egna ställningstagandet genom att tydligt koppla den till händelser i filmen och därmed ger en djupare analys av filmen och ämnet.
Ny aspekt
Språkriktighet
Innehållet är begripligt och har i huvudsak en fungerande struktur samt viss språklig variation. Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och visar viss säkerhet i språkriktighet.
Innehållet är relativt tydligt och relativt fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och visar relativt god säkerhet i språkriktighet.
Innehållet är tydligt och har väl fungerande struktur samt god språklig variation. Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och visar god säkerhet i språkriktighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: