Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 9

Skapad 2016-08-23 15:02 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Planering för veckorna 35-39. Planeringen utgår från att träna färdigheterna i engelska.Vi utgår från materialet Magic 9, kap 1. Vi kommer även att träna grammatik. Vi repeterar grunderna och det viktigaste.
Grundskola 9 Engelska
Planering för Magic 9 week 35-39

Innehåll

Planering för arbetsområdet v. 35-39

Under den här arbetsperioden kommer vi fokusera på färdigheterna tala, läsa, skriva och höra. Under årskurs 9 repetera viktig grammatik och i det här första arbetsområdet kommer vi öva substantiv och genitiv. Vi kommer att arbeta med Magic 9 kapitel ett och framför allt kommer vi arbeta med texterna i boken och hörförståelsen.


Inför NP (Nationella Proven)i engelska som kommer till våren, så behöver provformen övas. Det kommer vi göra under den här arbetsperioden och under terminens gång. 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Följande långsiktiga mål ligger till grund för all engelskundervisning:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier* för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

* Med strategi menas att man kan lösa språkliga problem, till exempel om man inte kan ett ord så kan man istället beskriva ordet.

Undervisning och redovisning:

Under lektionerna kommer du att få öva dina färdigheter i engelska när det gäller att skriva, översätta tala och höra engelska.

Under lektionerna kommer du även få träna grammatik, genom enskilda övningar och gemensamma genpomgångar.

Material: Magic 9 kapitel 1 samt extra övningar i stencilformat eller på nätet.

Du kommer även att få redovisa dina kunskaper genom skriftliga förhör och hörövningar samt genom muntliga övningar på lektionerna. Du kommer även få visa dina skriftliga färdigheter genom att skriva olika typer av texter.

Läxa ges till fredagar alt torsdagar varje vecka.

Bedömning:

Du har möjlighet att redovisa dina kunskaper i engelska vid varje lektionstillfälle. Ditt aktiva deltagande vid lektionerna är därför mycket viktigt. Dina muntliga färdigheter (hur du talar engelska) visar du genom att vara aktiv muntligt under lektionerna.

Bedömningen sker utifrån de nationella betygskriterierna, se matris nedan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: