Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning

Skapad 2016-08-23 15:27 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Under veckorna 35 - 37 arbetar vi med muntlig framställning i form av olika övningar. Området avslutas med en bedömningsuppgift där eleverna skall visa och demonstrera något som de själva valt.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Under veckorna 35 -  37 arbetar vi med muntlig framställning i form av olika övningar. Området avslutas med en bedömningsuppgift där eleverna skall visa och demonstrera något som de själva valt.

Innehåll

Syfte

Koppla till läroplanens syfte och om man vill övergripande mål.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Koppla till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Genomförande

Arbetsgång.

Du väljer vad du vill demonstrera inför gruppen, du övar, både i skolan och hemma för att vara väl förberedd inför redovisningen. Din demonstration får ta 2-4 minuter och du får ha med dig en kompis som hjälper dig. För att göra din demonstration så tydlig som möjligt är det viktigt att du har rekvisita med dig så att din publik förstår precis vad du vill få fram. Du gör din demonstration själv men din kompis får lov att hjälpa dig med att ge dig de saker du behöver.

 

Examinationstillfälle.

Redovisningen sker i färggrupp under v. 37.

Bedömning

Muntlig redogörelse.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  C 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: