Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vänskap, empati och samarbete

Skapad 2016-08-23 15:37 i Garnvindeskolan Ale
Vänskap - empati - samarbete
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Matematik NO (år 1-3) Svenska

Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv ska må bra och att alla andra ska må bra. Det är viktigt med ett bra klimat i skolan. Vi ska tillsammans lära oss om hur vi kan göra för att få ett bra klimat och vara bra vänner. Vänskapstemat kommer vara centralt under hela vårterminen, då vi kommer arbeta mycket med övningar som kräver samarbete och en god relation mellan varandra.

Innehåll

Förmågor och kunskaper att utveckla:

 • få förståelse för att vi alla är olika som människor och träna på att samarbeta. Att känna en gemenskap/ en samhörighet i gruppen.
 • respekterar andra människors egenvärde 
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 
medverkar till att bistå andra människor 
 • känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 
 • förstår betydelsen av att vårda sitt språk 
 • utvecklar respekt för andra människors åsikter men uppmärksammar och tar 
avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar 
 • gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, 
oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet 
 • utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och 
handlingar 
 • kan samtala om viktiga livsfrågor som berör den enskilda individen och relationer mellan 
människor

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Konkretiserade mål med temat

Du ska efter detta tema:

• förstå att det är viktigt att vara en bra kamrat.
• känna trygghet i din grupp.
• deltagit i samtal, lyssnat och visa att du respekterar andras åsikter.

• kunna delta i samtal om vad som är rätt och fel.

• utveckla din förmåga att prata om känslor.
* skrivit under klassens/skolans normer och följa dem.
* samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas

* visa hänsyn och respekt för de de möter och dina klasskompisar
* kunna ge dig själv och andra arbetsro

Arbetsmetoder/undervisning

Du kommer att få:

• samtala om olika dilemman som kan uppstå mellan vänner
• lösa olika problem både individuellt och tillsammans med andra samt konflikthantering
• lyssna på kompisar och träna på att återberätta
• titta på filmer som handlar om vänskap och samarbete.
• vi leker vi lekar där du ska träna på att samarbeta och ta hänsyn till andra.
• måla bilder
• ge och ta komplimanger
• värdera dina egna förmågor
• drama
* massage/avslappningsövningar
• läsa/skriva om vänskap, bland annat vänskapsdikter
• arbeta med värderings-, jag- och gruppstärkande övningar
• träna på att uttrycka känslor, tankar och åsikter

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: