Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamn förr och nu

Skapad 2016-08-23 15:37 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med ett tema om staden Oskarshamn och närområdet Kristineberg.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Vi går på en vandring i staden och i Kristineberg. Vi pratar om hur det såg ut förr i tiden. Vi ska göra studiebesök på Döderhultarmuseet och Fredriksbergs herrgård. Du ska få veta hur det var att vara barn för 100 år sedan.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Eleverna ska få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. (Lgr 11 s. 172)

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna träna sin förmåga att ” använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer”. (Kursplan Historia s. 172)

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Arbetssätt och undervisning

Vi ska arbeta med Kristineberg och dess historia och gå en vandring i "gamla" Kristineberg.

Vi ska arbeta med Oskarshamns historia. Vi gör studiebesök på Fredriksbergs herrgård.

Vi lär oss om Döderhultaren, vem han var och vad han var känd för. Vi besöker Döderhultarens ateljé och Döderhultarmuseet. Vi gör jämförelser mellan barn på Döderhultarens tid och barn idag.

Vi gör en stadsvandring där vi tittar på kända konstverk och kända byggnader.

Visa vad du lärt dig

 1. Kunna berätta om Döderhultarn och om hur Oskarshamn såg ut förr.
 2. Göra jämförelser av barns levnadsvillkor vid sekelskiftet och nu (t.ex. skola, hem och kläder).

 

Tidsram

Höstterminen 2016

Bedömning

Du ska kunna berätta om Oskarshamns och Kristinebergs historia.
Du ska kunna göra  jämförelser mellan barn på Döderhultarens tid och barn idag.

Kopplingar till läroplan

 • Hi   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • Hi   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: